ZLOSTAVLjANjE NA RADU – MOBING I KAKO GA PREPOZNATI

Za mobing kao oblik nasilja karakteristično je psihičko zlostavljanje ili maltretiranje, psihički teror ili moralno zlostavljanje. Sve navedeno se dešava na radnom mestu i upravo je to ono što diferencira mobing od svih drugih oblika zlostavljanja. Zlostavljanje na radu postalo je kažnjivo stupanjem na snagu Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. Zlostavljanje jeste svako aktivno

Opširnije »

Da li trebamo ulagati u sopstveno usavršavanje, odnosno raditi na sebi ?

  Ako ste na strani onih koji traže posao, u vremenu kada se na gotovo pola potencijalnih radnih mjesta zapošljava na način gdje nisu prioritetni sposobnost, znanje, odnosno kompetencije, postavlja se jedno logično pitanje, da li trebamo ulagati u sopstveno usavršavanje, odnosno raditi na sebi.   Mnogo je manji broj onih koji su procijenili pozitivno

Opširnije »

Da li je ovo vrijeme za pokretanje sopstvenog biznisa ?

  Poslovati kao preduzetnik na prostoru BiH koji je označen u izvještaju Evropske komisije kao najgori za razvoj preduzetništva u Evropi, veoma je teško. Ako nas pitate, mi mislimo da je uvijek pravo vrijeme za pokretanje sopstvenog biznisa. Samo pod jednim uslovom, da ste dovoljno motivisani za jednu takvu avanturu. Bez obzira na poteškoće, (kada

Opširnije »

Kratak vodič za lično brendiranje na društvenim mrežama

Kratak vodič za lično brendiranje na društvenim mrežama Društvene mreže promijenile su svijet. I tačka. Ne morate bili milenijalac zaluđen tehnologijom da biste to uvidjeli. Kako im je to pošlo za rukom? Jednostavno – tako što su stvorile nov kanal komunikacije među ljudima. I samim tim uticale su i još uvjek utiču na živote svih

Opširnije »