HR akademija – napredni nivo

Kome je namijenjena: Svima koji implementiraju ono što procesi upravljanja ljudskim resursima podrazumijevaju, a to su svi menadžeri na svim nivoima organizacije, a ponajviše oni koji se bave ljudskim resursima, odnosno vlasnici kompanija. Trajanje: Obuka se održava po principu 1 modul – 1 dan, odnosno ukupno trajanje HR akademije napredni nivo, jeste 8 radnih dana,

Opširnije »

HR akademija – početni nivo

Kome je namijenjena: za početnike u upravljanju ljudskim resursima ili za one koji žele da se bave HR-om. Trajanje: Obuka se održava po principu 1 modul – 1 dan, odnosno ukupno trajanje HR akdemije napredni nivo, jeste 8 radnih dana, odnosno 64 časa. Opšte informacije: HR akademija – napredni nivo se sastoji od 8 modula:

Opširnije »

Upravljanje vremenom

Cilj obuke: Upravljanje vremenom podrazumijeva uspostavljanje sistema upravljanja najprije svojim ali i tuđim vremenom. Kome je namijenjena: Poslodavcima, najvišem rukovodstvu organizacije, menadžerima svih nivoa. Šta polaznici dobijaju: Tehnike za dostizanje cilja u određenom vremenskom periodu. Opšte informacije: Trajanje: 4 časa (poludnevna) ili 8 časova (jednodnevna obuka). Za optimalne rezultate polaznici bi trebali biti iz iste organizacije,

Opširnije »

Menadžerske vještine

Cilj obuke: Obuka menadžerske vještine pruža sve neophodne informacije o ciklusu upravljanja: od planiranja i organizovanja, preko odlučivanja i delegiranja do vođenja i kontrole, te primjene različitih tehnika motivcije zaposlenih. Kome je namijenjena: Seminar je namijenjen svim rukovodiocima ili onima koji se spremaju da to postanu. Šta polaznici dobijaju: Trajanje: 7 časova. Za optimalne rezultate

Opširnije »

Obuka po Vašoj mjeri

Pored opisanih menadžerskih i poslovnih obuka, Agencija Spektar Vam nudi mogućnost da kreirate obuku prema vlastitoj želji i potrebama. Ovo je ciljana obuka i idealan je način da unaprijedite bilo koju oblast funkcionisanja Vašeg preduzeća. Obuke su namijenjene preduzećima koja žele da unaprijede ciljane dijelove strukture svog poslovanja. Samostalno ili u saradnji sa nama izvršite

Opširnije »