Spektar - zaposljavanje
Poslova: 442

 

Mi smo prva privatna Agencija za posredovanje pri zapošljavanju u BiH. Do sada smo uspostavili poslovnu saradnju sa preko 500 preduzeća gdje smo zaposlili veliki broj radnika različitih profila.

Uz posredovanje pri zapošljavanju naši klijenti su koristili i usluge:

- Konsalting u oblasti ljudskih resursa;

- Konsalting u oblasti unapređenja poslovanja (unapređenje prodaje, upravljanje finansijama, marketinško planiranje);

- Konsalting u oblasti upravljanja organizacijom (priprema za uvođenje ISO standarda serije 9001:2000, CE znaka, HACCP-a, GSM-a, 14001, 22000);

- Izgradnja sistema nagrađivanja;

- Projektovanje web poslovnih rješenja.

 

Agencija je izradila i implementirala sljedeće projekte:

 • Projekat "Samozapošljavanje" (2010. g.);

Agencija "Spektar" je u sklopu ovog projekta vrišila obuku polaznika Gradske razvojne agencije u trajanju od tri mjeseca. Polaznici su stekli osnovna znanja o osnivanju i funkcionisanju preduzeća. 

 • 20-tak radionica u saradnji sa ZZZRS na području Istočnog dijela RS (Pale, I. Sarajevo, Rogatica, Sokolac, Višegrad, Foča, Trebinje, Zvornik, Bijeljina...);  
 • Mogućnosti zapošljavanja u Hercegovini sa radnim nazivom "Dani zapošljavanja Trebinje" (2010. g.)

Dani zapošljavanja Trebinje su dvodnevni događaj u okviru kojeg su organizovane radionice za nezaposlena lica "Kako tražiti posao?" i okrugli sto na temu "Mogućnosti zapošljavanja u Hercegovini". Učesnici okruglog stola bili su predstavnici poslodavaca koji imaju potrebe za radnicima sa područja Hercegovine, predstavnici lokalne vlasti, Zavod za zapošljavanje RS, Projekat zapošljavanja mladih u BiH (YEP) i Agencija Spektar, kao organizator događaja.

Pogledajte i kratki video izvještaj sa događaja na sledećem linku

Video 1

 • Druga Konferencija iz prodaje "Turbo marketinški načini za izlazak iz svake krize" (2010. g. Sarajevo);

Predavač na konferenciji  koja se održala 28. maja 2010, u Sarajevu je bio provjereni predavač koji je iskustvo stekao vodeći sedam preduzeća u osam država, marketing guru Aleš Lisac iz Slovenije koji je govorio o praktičnim tehnikama direktne prodaje u vremenu krize. 

Pogledajte neke dijelove predavanja na sledećim linkovima

Video 1  Video 2  Video 3

 • Prva Konferencija iz prodaje "Direktni marketing kao rješenje u vremenu krize" (2009. g., Banja Luka)

U petak, 30. oktobra, u Banjoj Luci na konferenciji o direktnom marketingu "Direktni marketing kao rješenje u vremenu krize!" koja je okupila više od stotinu predstavnika preduzeća predstavljene su mogućnosti zapošljavanja mladih kadrova u sklopu aktivnosti YEP projekta! Glavni predavač je bio mr Aleš Lisac koji je govorio o načinu pronalaženja skrivenih izvora zarade u poslu, kako doći do bezobrazno jeftinih oglasa i kako izabrati pravu cijenu, i predstavio cjelokupnu sliku marketinga i nebrojeno mogućih načina zarade za preduzeće.

Pogledajte isječke sa predavanja na sledećim linkovima

Video 1 Video 2  Video 3

 • Sajam zaposljavanja Bijeljina (2009. g.) 

Dana 29. maja 2009. godine održan je Sajam zapošljavanja u Bijeljini, u dvorani OŠ Vuk S Karadžić. Posjetioci su imali priliku da na štandovima 73 poslodavca i obrazovne institucije upoznaju se sa uslovima nekog od 516 ponuđenih radnih mjesta.

Prije samog dešavanja svi zainteresovani mogli su pregledati otvorena radna mjesta na stranici Agencije, informisati se o načinu pisanja CVa (Agencija i ZZZRS) ili na sajmu dobiti dodatne savjete kako pronaći odgovarajući posao. Na zajedničkom štandu Agencije Spektar, ZZZRS i Opštine Bijeljina, organizatora sajma, svi posjetioci su mogli dobiti informacije i o YEP projektu - predviđenim aktivnostima projekta i koristi koju mladi mogu da ostvare od toga, te se prijaviti kao jedan od kandidata za zaposlenje u okviru aktivnosti projekta.

Na sajmu su se zajednički predstavili i Taldi Tuzla, proMente, te organizacija GOPA na čijem štandu se moglo dobiti detaljnije objašnjenje o ciljevima i aktivnostima projekta.

U nastavku možete pogledati i video isječke sa sajma

Video 1  Video 2 

 • Konferencija o zaposljavanju Bijeljina (2009. g.) 

Na konferenciji učestvovalo 110 preduzeca, 5 nacčlnika opstina. Učesnicima na konferenciji su predstavljene i mogućnosti bliže saradnje privatnog i javnog sektora u procesu zapošljavanja te podsticaje koje poslodavci mogu da iskoriste tom prilikom, sve u cilju stimulacije smanjivanja nezaposlenosti u osjetno težim vremenima za preduzetnike.

 • Okrugli sto "Obrazovanje i trziste rada" Bijeljina, 2009.g.
 • Sajam sezonskih poslova Pale, 2009.g.
 • Youth Employment Project, otpočeo 2009

Projekat zapošljavanja mladih je trogodišnji projekat (2009-2011) finansiran od Švajcarske agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Austrijske agencije za tehničku saradnju (ADC), a implementira ga njemačka kompanija GOPA, sa četiri partnerske kompanije iz BiH: Agencija Spektar, Development Studio, proMENTE Sarajevo i Taldi Tuzla. Sve projektne aktivnosti se implementiraju preko partnerskih organizacija.

Prva komponenta projekta je fokusirana na završne godine u odabranim srednjim školama, gdje će se zajedno sa menadžmentom škola, Ministarstvima obrazovanja, Pedagoškim institutima i Zavodima za zapošljavanje raditi na unapređenju nastavnog plana i programa, kako bi se maturanti lakše integisali na tržište rada. Na ovoj komponenti je angažovan partner proMENTE Sarajevo.

Druga komponenta ima za zadatak razvoj aktivnih mjera zapošljavanja, odnosno programa preduzetničke edukacije, u Tuzlanskom kantonu i području opštine Bijeljina, u saradnji sa Službom za zapošljavanje TK i Zavodom za zapošljavanje Bijeljina. Cilj je unaprijediti znanja i vještine mladih koji su završili srednje škole, a nisu se zaposlili. Na ovo komponenti biće angažovan projektni partner Taldi.

Treća komponenta  se sastoji od direktne podrška Zavodima za zapošljavanje RS i FBiH na zapošljavanju mladih osoba, te na poboljšanju usluga. Zavodu za zapošljavanje RS podršku će pružati Agencija Spektar, dok će Zavodu za zapošljavanje FBiH podšrku pružati Development Studio.

Šetvrta komponenta će biti zadužena za strateško upravljanje projektom kroz Upravni odbor projekta, te za prijedloge integracije ostvarenih rezultata u pilot oblastima u mjere politika. Sve mjere su definisane na nivou pilot projekata, te ukoliko se pokažu kao uspješne, ideja da se dobre prakse multipliciraju na više oblasti BiH.

 • InterSkills, 2006

InterSkills (skraćenica od International Skills) je regionalni projekat koji se simultano realizovao u Grčkoj, BiH, Albaniji i Velsu. Osnovna svrha projekta bila je edukacija mladih ljudi do 25 godina starosti vještinama kao što su informatička pismenost, engleski jezik, poslovna komunikacija, timski rad i samostalno osmišljavanje i realizacija projekata. Izabranih 30 polaznika je kroz različite vidove edukacija (predavanja, radionice, simulacije, praktični rad) dobilo osnovna znanja s kojima mogu biti mnogo konkurentniji na tržištu rada. Projekat je realizovan u saradnji sa Britanskim savjetom BiH.

 • Prvi posao, 2006

Prvi posao je dio većeg projekta u kojem se nalazi i projekat Pokreni posao koji Agencija Spektar realizuje u saradnji sa Development Studiom. Prvi posao je specijalizovan web portal na kojem se nalaze sve potrebne informacije namijenjene mladim ljudima koji prvi put izlaze na tržište rada, odnosno ljudima koji nikad prije toga nisu radili. Web portal nudi mogućnost posjetiocima da saznaju kako napisati biografiju, kako se predstaviti na razgovoru sa poslodavcem, koje tehnike koristiti prilikom traženja posla i sl. Projekat je podržao USAID.

 • Pokreni posao, 2006

Pokreni posao je dio većeg projekta u kojem se nalazi i projekat Prvi posao koji Agencija Spektar realizuje u saradnji sa firmom Development Studiom. Pokreni posao je specijalizovan web portal na kojem se nalaze sve potrebne informacije namijenjene osobama koje žele pokrenuti sopstveni mali biznis (mala preduzeća). Web portal nudi mogućnost posjetiocima da saznaju koje procedure treba ispoštovati prilikom registracije firme, uspješne primjere iz prethodne prakse, savjete iz oblasti prava, ekonomije, poslovnog planiranja itd. Projekat je podržao USAID.

 • Obuči i zaposli, 2006

Agencija Spektar je u saradnji sa Administrativnom službom grada BL realizovala projekat Obuči i zaposli namijenjen mladim visokoobrazovanim ljudima koji nisu do sada bili zaposleni. Svrha projekta bila je da izabrani kandidati steknu znanja i vještine koje će im pomoći da se prilagode potrebama tržišta rada, bez obzira da li pokreću sopstveni posao ili žele da se zaposle. Projekat se sastojao iz različitih modula: Kako pokrenuti sopstveno preduzeće, poslovna komunikacija, marketing i timski rad, izrada biznis plana, engleski jezik, informatička pismenost i samostalno upravljanje karijerom.
Projekat je implementiran u saradnji sa Forumom za ekonomski razvoj.

 • Obuka za komercijaliste, 2006

Agencija Spektar je u saradnji sa Administrativnom službom grada BL realizovala projekat Obuka za komercijaliste namijenjen mladim ljudima do 35 godina starosti. Svrha projekta bila je da izabrani kandidati steknu znanja i vještine iz oblasti komercijalnih poslova koje će im pomoći da se lakše zaposle u jednom od najtraženijih zanimanja na tržištu rada. Svi polaznici su prošli kroz četiri različita segmenta edukacija: specijalistički kurs iz oblasti komercijalnih poslova, engleski jezik, informatička pismenost i samostalno upravljanje karijerom.

 • Preduzetništvo za mlade ljude, 2006,

Preduzetništvo za mlade ljude je projekat koji je Agencija Spektar u kontinuitetu realizovala tokom 2006. godine, a bio je namijenjen isključivo mladim ljudima svrstanim u tri grupe: postojeći preduzetnici, osobe koje tek pokreću svoja preduzeća i studenti. Projekat je realizovan u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom Banja Luke (CIDEA).

 • Program obuke za komercijaliste, 2004

Agencija Spektar je u saradnji sa Administrativnom službom grada BL realizovala projekat Obuka za komercijaliste namijenjen mladim ljudima do 35 godina starosti. Svrha projekta bila je da izabrani kandidati steknu znanja i vještine iz oblasti komercijalnih poslova koje će im pomoći da se lakše zaposle u jednom od najtraženijih zanimanja na tržištu rada. Svi polaznici su prošli kroz četiri različita segmenta edukacija: specijalistički kurs iz oblasti komercijalnih poslova, engleski jezik, informatička pismenost i samostalno upravljanje karijerom.

 • Žena u menadžmentu, 2004

Po prvi put u Banjoj Luci organizovan je specijalizovan program namijenjen isključivo ženama u menadžmentu. Program je pohađalo 30 kandidatkinja koje su kroz nekoliko mjeseci prošli intenzivne obuke iz informatičke pismenosti, engleskog jezika, samostalnog upravljanja karijerom i obuke iz oblasti komercijalnih poslova. Program je podržala Administrativna služba grada Banja Luka.

 • Studentskom praksom do zaposlenja, 2002

Jedinstven program na našim prostorima namijenjen studentima apsolventima koji dobijaju mogućnost da steknu radno iskustvo u preduzećima banjolučke regije. Preko ovog programa studenti mogu premostiti jaz između hroničnog nedostatka praktičnog radnog iskustva i obilja teorijskog znanja koje je često potpuno neprimijenjivo u praksi.

 • Radno zbrinjavanje demobilisanih vojnika, 2003

Projekat radnog zbrinjavanja demobilisanih vojnika Vojske Republike Srpske realizovali su Agencija Spektar i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) tokom 2003. godine na prostoru cijele RS. Kroz program je prošlo preko 600 kandidata koji su u različitim okolnostima dobili priliku da saznaju koje im se mogućnosti pružaju u civilnom životu.

 


Organizovani okrugli stolovi sa temama:

 • Kvalitet za maksimalan rezultat

Pitanje standardizacije spada u sam vrh prioriteta u poslovnom svijetu, posebno ISO standardi na kojima insistira Evropska unija. U kojoj mjeri je naša privreda sposobna da se nosi sa strogim standardima razgovarali smo sa privrednicima, predstavnicima privrenih komora i domaćih i stranih institucija.

 • Mogućnosti zapošljavanja mladih

Mladi ljudi u BiH spadaju u najugroženije kategorije stanovništa, a mnoge statistike pokazuje da je veoma malo mladih zaposleno. Kroz razgovor na okruglom stolu pokušali smo dokučiti korijen problema iz perspektive različitih ciljnih grupa i prezentacije različitih obrazovnih modela iz Evrope.


Organizovanje seminara i kurseva sa sljedećim temama:

 • Start-up biznisi,
 • Marketing,
 • Prezentacije,
 • Izrada projekata,
 • Finansije,
 • Timski rad,
 • Poslovna komunikacija,
 • Preduzetništvo za mlade,
 • Biznis plan,
 • seminar za prodavače i rukovodioce prodaje
 • kurs za komercijaliste
 • priprema kandidata ra razgovor sa poslodavcem
 • kursevi informatičke pismenosti
 • kurs za knjigovođe
 • Civilno društvo, ljudska prava i demokratija


Za sada je programe seminara i kurseva uspješno završilo preko 6000 polaznika.

Uveden sistem kvaliteta ISO 9001:2000 u preduzeća:

Binis beton d.o.o.,

Vicom TV,

Studio Byblos,

Agencija Spektar,

Betonski proizvodi a.d.,

Tržnica a.d.

AM Međugorje d.o.o.

Nora Plast d.o.o.

Grad Projekt d.o.o.

Uveden sistem kvaliteta ISO 14001 u kompaniju

Binis beton d.o.o.

 

U toku je priprema za uvođenje ISO 9001:2000 standarda za klijente:

Balkan Investment Bank

GP Stefan Milutin

 


 

Ostvarena poslovna saradnja sa javnim i naučnim institucijama :

 • ZZZ RS
 • Gradska uprava Grada Banja Luka
 • Univerzitet u Banjoj Luci
 • Forum za ekonomski razvoj,
 • Ekonomski fakultet u Banjoj Luci
 • Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske
 • Privredna komora Republike Srpske
 • Privredna komora regije Banja Luka

 

Ostvarena saradnja sa međunarodnim organizacijama:

 • SDC
 • ADA
 • GOPA
 • USAID,
 • Britanski savjet BiH,
 • CESVI,
 • SGS
 • TUV Rheinland Group, predstavništvo Beograd
 • IOM- Međunarodna organizacija za migracije- Banja Luka
 • Fridrich Ebert Stiftung, Banja Luka
 • OSCE, regionalni centar Banja Luka
 • OHR, kancelarije u Sarajevu i Banjoj LuciPreuzmite aplikaciju >>


Prijavite se >>
 • HR akademija – početni nivo

  Ljudi su jedan od ključnih resursa svake organizacije. Upravljanje ljudskim resurima u savremenom poslovanju predstavlja skup aktivnosti ili procesa kojima pravite razliku između Vaše i konkurentskih organizacija.

 • HR akademija – napredni nivo

  Ljudi su jedan od ključnih resursa svake organizacije. Upravljanje ljudskim resurima u savremenom poslovanju predstavlja skup aktivnosti ili procesa kojima pravite razliku između Vaše i konkurentskih organizacija.

 • Obuka za prodavače

  Ako želite da unaprijedite Vaše prodajne vještine onda je ovo pravo riješenje za Vas. Otkrijte kako na najbolji način saznati šta je to što Vaš klijent treba kako bi uspješno prezentovali Vašu ponudu!

 • Upravljanje organizacijom u vremenu krize

  Upravljanje organizacijom u današnje vrijeme  podrazumjeva prihvatanje činjenice da postojeći sistem mora stalno da se preispituje, utvrđuje njegova funkcionalnost i da se po potrebi može zamjeniti potpuno novim Naučite kako da iz svake krize izađete kao pobjednici!

 • Finansije za neekonomiste

  Niste ekonomista, a bavite se finansijama? Onda je ovo pravo riješenje za Vas! Naučite osnove finansija i postanite konkurentniji na tržištu rada.

 • Kako prirpemiti uspješnu investiciju

  Investicije su ključ uspjeha svakog preduzeća. Bez dobrih investicija nema ni napredka. Naučite kako da izaberete najbolju investiciju za Vas i Vaš posao.

 • Osnove preduzetništva i upravljanje vlastitim biznisom

  Obuka namjenjena novim i budućim preduzetnicima. Saznajte osnove preduzetništva i, ako to već niste, započnite vlastiti biznis!

 • Kako korišćenjem vlastitih resursa povećati profitabilnost

  Konkurentnost preduzeća nećemo povećati ako radnike tjeramo da rade više, već ako ih naučimo da rade na druge načine! Iskoristite Vaše resurse maksimalno i povećajte profit!

 • Unapređenje prodaje

  Prodaja je najvažnija aktivnost preduzeća. Saznajte kako do novih kupaca, kako kupcima uzeti više para, i šta možemo učiniti da kupci od nas češće kupuju.

 • Kurs knjigovodstva

  Naučite praktična rješenja u oblasti knjigovodstva. Upoznajte se sa programom za vođenje knjiga i povećajte svoju konkurentnost na tržištu rada! 

 • Informatička pismenost

  Da li ste znali da se čovjek koji ne zna da se služi računarom u nekim zemljama smatra nepismenim? Naučite osnove računara i uključite se u savremene tokove života.

 • ISO 9001

  Kvalitet je garancija uspjeha! Upoznajte se sa savremenim trendovima upravljanja kvalitetom ISO standarda serije 9001.

 • Intenzivna obuka lokalnih turističkih vodiča

  Steknite licencu turističkog vodica! Ako ste komunikativni i poznajete bar jedan strani jezik, a želite da radite kao turistički vodič  prijavite se i steknite licencu kako bi mogli da obavljate poslove turističkih vodica na lokalnom nivou. 

 • Kako uspješno tražiti posao

  Kurs će vam otvoriti oči o mogućnostima traženja posla i motivisati vas da sami pronađete (bolji) posao koristeći neophodne tehnike prepoznate u cijelom svijetu. Nastava je u potpunosti interaktiva.

 • Izbor zanimanja i samostalno upravljanje karijerom

  Seminar je namjenjen mladima koji traže odgovor na temu izbora zanimanja, kao i odraslima koji mijenjaju trenutno zanimanje.

 • Obuka za održivo sakupljanje komercijalnih vrsta gljva

  Saznajte kako ostvariti dodatni prihod za kućni budžet održivim sakupljanjem gljiva i šta je potrebno da se posvetite sakupljanju i pripremi sakupljenih gljiva za tržišni plasman.

 • Analiza finansijskih izvještaja

  Analizom finansijskih izvještaja i primjenom različitih analitičkih sredstava i tehnika dobićete podatke iz finansijskih izvještaja koje ćete pretvarati u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje preduzećem.

 • Briga o kupcu

  Sagledavanje situacije iz ugla kupca će Vam pomoći da efikasno prilagodite usluge njihovim potrebama. Unaprijedite znanja i vještine u oblasti vođenja prodajnog razgovora, i savladajte tehnike za pružanje usluge visokog kvaliteta.

 • Menadžment maloprodajnog objekta

  Unaprijedite znanja i  menadžerske vještine koje su Vam potrebne u cilju rukovođenja malorpdajnim objektom.

 • Briga o klijentu

  Sagledavanje situacije iz ugla klijenta će Vam pomoći da efiksno prilagodite usluge njihovim potrebama. Unaprijedite znanja i vještine koje su Vam potrebne u cilju stvaranja zadovoljnih i lojalnih klijenata.

 • Poslovna komunikacija

  Komunikacija je proces slanja i primanja poruka, verbalnih ili neverbalnih. Budući da je ovo dinamičan proces, komunikacija će uticati na odnos među ljudima koji komuniciraju. Razvoj vještina komuniciranja ne treba prepustiti slučaju nego ih treba stalno razvijati i unapređivati.

 • Timski rad

  Efikasan timski rad je osnova kvalitetnog i profitabilnog poslovanja svake uspješne poslovne organizacije. Moderno poslovanje nameće potrebu multidisciplinarnog pristupa u rješavanju problema, zbog čega je na tržištu rada poznavanje principa timskog rada često presudna vještina.

 • Obuka po Vašoj mjeri

  U saradnji sa našim timom uredite obuku prema potrebama Vašeg preduzeća, ostvarite pozitivne rezultate u oblasti prodaje i poboljšajte ukupnu efikasnost Vašeg preduzeća.


Korisni savjeti za trazenje posla

 

 


ostali oglasi >>

 

 

 

 

Pretraga poslovaPretraga poslova


Pretraga:

Za pretraživanje možete koristiti bilo koju ključnu riječ ili samo dio nje.
Oglas za mašinskog inženjera mozete pronaći preko pojma "mašinski", "mašin","..."