Asistent-daktilograf Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Asistent-daktilograf Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA

Asistent-datktilograf, na određeno vrijeme, zbog zamjene odsutnih radnika do njihovog povratka, 2 (dva) izvršioca.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda,
6. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.
Posebni uslovi: IV stepen stručne spreme, upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf administrator, birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, poslovno pravni tehničar, ekonomski tehničar ili druga stručna sprema IV stepena i zvanje daktilograf prve „A“ ili „B“ klase ili III stepen stručne spreme zvanje daktilokorespodent, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
1. foto-kopija lične karte ili pasoša;
2. foto-kopiju diplome o završenoj odgovarajućoj srednjoj školi iz Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine (diploma o završenoj odgovarajućoj srednjoj školi izvan Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, mora biti nostrifikovana u skladu sa zakonom);
3. uvjerenje ili potvrda o radnom stažu i
4. za ispunjavanje opštih uslova iz tačke 4. i 6. svi kandidati dužni su dostaviti ovjerenu pismenu izjavu sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpušten/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu“.

Radni odnos će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije potpisa stupanja u radni odnos priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje nije starije od šest mjeseci.

Sa svim kandidatima koji ispune sve uslove predviđene konkursom, Komisija za sprovođenje postupka izbora putem javnog konkursa će obaviti ulazni intervju, radi utvrđivanja sposobnosti kandidata da radi na navedenom radnom mjestu.
Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića 12.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.01.2017

Datum objave: 11.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+