Bibliotekar Gradiška

Ovaj oglas je istekao

NARODNA BIBLIOTEKA GRADIŠKA

Bibliotekar Gradiška

OPIS RADNOG MJESTA

Bibliotekar u Zavičajnom odjeljenju

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II Opšti uslovi za kandidata
– da je državljanin RS i BiH,
– da je stariji od 18 godina,
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

III Posebni uslovi za kandidata
– visoka stručna sprema ,
– jedna godina radnog iskustva u oblasti bibliotekarstva ,
– položen stručni ispit za bibliotekara.

IV Potrebna dokumentacija
– prijavu na konkurs sa kratkom biografijom,
– izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
– uvjerenje o državljanstvu,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdat od nadležnog suda,
– ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– uvjerenje o radnom iskustvu u oblasti bibliotekarstva ,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za bibliotekara ,
– ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnost, (dostaviće samo izabrani kandidat).

V Rokovi
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

VI Ostale odredbe
Svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na intervju.
Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu biblioteke sa naznakom „Prijava na konkurs“.

JU NARODNA BIBLIOTEKA GRADIŠKA
Mitropolita Georgija Nikolajeviča 22
Gradiška 78400

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/bibliotekar_-_narodna_biblioteka_gradiska1/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.10.2017

Datum objave: 11.10.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+