Bibliotekar, Nastavnik/profesor ruskog jezika Teslić

Ovaj oglas je istekao

Bibliotekar, Nastavnik/profesor ruskog jezika Teslić

OPIS RADNOG MJESTA

1. Bibliotekar – 1 izvršilac, sa nepunim radnim vremenom (50% radnog vremena), sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje godinu dana, na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine.
2. Nastavnik/profesor ruskog jezika – 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme do 31.08.2017. godine, za 8 časova redovne nastave sedmično, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Poslove bibliotekara u osnovnoj školi može da obavlja:
lice koje ima visoku stručnu spremu bibliotekarskog smjera,
lice koje ima višu stručnu spremu bibliotekarskog smjera,
profesor ili nastavnik srpskog jezika i književnosti koji posjeduje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje bibliotečke djelatnosti,
profesor ili nastavnik nekog drugog jezika i književnosti koji se uči u školama RS koji posjeduje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje bibliotečke djelatnosti.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:
Opšti uslovi:
da je državljenin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radog odnosa, i
da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjernjem o neosuđenosti koje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisnu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan dostaviti:
ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,
uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za vrijeme provedeno na radu u istoj stručnoj spremi traženoj konkursom,
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Za radno mjesto bibliotekar škole dana, 18.01.2017. godine, u 10 časova u prostorijama Javne ustanove Osnovne škole ,,Vuk Karadžić“ Vitkovci, Teslić, obaviće se intervju i testiranje sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Za radno mjesto nastavnik/profesor ruskog jezika dana, 18.01.2017. godine, u 12 časova u prostorijama Javne ustanove Osnovne škole ,,Vuk Karadžić“ Vitkovci, Teslić, obaviće se intervju i testiranje sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustaliod prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijeve je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Glas Srpske“.

Sve nepotpune i neblagovrenene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije škole, ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ,,Vuk Karadžić“ Vitkovci, 74265 Vitkovci.

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u osnovnoj školi.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 12.01.2017

Datum objave: 04.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+