Bravar Laktaši

Ovaj oglas je istekao

Kaldera company d.o.o., Kobatovci bb, Laktaši objavljuje: KONKURS za prijem u radni odnos:

Bravar Laktaši

Pored opštih uslova određenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove i to:

  • III ili IV – stepen stručne spreme,
  • sa radnim iskustvom u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju, koje podrazumijeva razgovor/intervju sa članovima Konkursne  komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće obaviješteni pisanim putem.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Kaldera company d.o.o. Laktaši, Kobatovci bb, 78250 Laktaši ili putem opcije “Prijavite se”.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 30.06.2017

Datum objave: 01.06.2017


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+