Daktilograf Prnjavor

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Prnjavoru

Daktilograf Prnjavor

OPIS RADNOG MJESTA

DAKTILOGRAF

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

OPŠTI USLOVI:
– da je državljanin RS ili BiH,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave,
– da je po svim radnim i ljuskim kvalitetima dostojan ugleda državnog službenika.

POSEBNI USLOVI:
– srednja stručna sprema – IV stepen (gimnazija, upravna ili ekonomska škola),
– poznavanje daktilokorespodencije,
– osposobljenost za samostalan rad na računaru u pripremi i izradi dokumenata,
– radno iskustvo od 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima,
– položen stručni ispit.

Kandidati su dužni uz prijavu sa kratkom biografijom dostaviti dokaze (original ili ovjerenu fotokopiju) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog oglasa (svjedočanstvo o završenoj školi, dokaz o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak).
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu dostaviti na adresu:
Osnovni sud u Prnjavoru, ul. Beogradska, br. 6, 78430 Prnjavor.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove izvršit će se testiranje radom na računaru i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/daktilograf_-_osnovni_sud_u_prnjavoru1/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.11.2017

Datum objave: 08.11.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+