Daktilograf

Ovaj oglas je istekao

OSNOVNI SUD U ZVORNIKU

Daktilograf

 

OPIS RADNOG MJESTA

„Daktilograf“ – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:
– završena srednja stručna sprema – III ili IV stepen, opšteg, upravnog, ekonomskog smjera, srednja birotehnička škola,
– položen stručni ispit,
– poznavanje rada na računaru,
– 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Za kandidate koji ispunjavaju uslove biće izvršeno testiranje od strane Komisije koju će formirati predsjednica suda, te obavljen razgovor (intervju) o čemu će kandidati biti obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti sledeću dokumentaciju:
– kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta,
– diplomu o završenoj navedenoj srednjoj školi ili uvjerenje,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– potvrdu o radnom stažu,
– fotokopiju radne knjižice, uključujući i stranice sa podacima o radnom stažu,
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, dok o ranijoj neosuđivanosti sud će pribaviti po službenoj dužnosti.

Po konačnosti odluke o prijemu, izabrani kandidat je dužan dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Priložena dokumenta uz prijavu moraju biti originalna ili ovjerene fotokopije.

Rok za podnošenje prijava, sa prilozima o ispunjavanju uslova je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“. Prijave na oglas zainteresovani kandidati mogu dostaviti putem pošte ili neposredno predati na adresu Osnovnog suda u Zvorniku, ul. Svetog Save br. 122, sa naznakom „Prijava na oglas“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.10.2015

Datum objave: 14.10.2015

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+