Doktor medicine

Ovaj oglas je istekao

Doktor medicine

OPIS RADNOG MJESTA

-Doktor medicine – 2 (dva) izvršioca sa radom na određeno radno vrijeme do godinu dana

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:
-Završen medicinski fakultet,
-Položen stručni ispit.

III
Uz prijavu na Konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni priložiti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova,odnosno ovjerene kopije kod nadležnog organa:
1.Uvjerenje o državnjanstvu( ne starije od 6 mjeseci),
2.Izvod iz matične knjige rođenih,
3.Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti( ne starije od 6 mjeseci)koje će dostaviti izabrani kandidat u roku od 5 dana,
4.Ovjerena kopija lične karte( ne starija od 6 mjeseci),
5.Ovjerena kopija diplome o završenom fakultetu,
6.Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
7.Posjedovanje licence za rad doktora medicine,
8.Položen vozački ispit“B“ kategorije.

IV
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

V
Priajve na konkurs sa traženom dokumentacijom, mogu se dostaviti lično na protokol uprave Doma zdravlja Teslić ili putem pošte na adresu JZU Dom zdravlja“Sveti Sava“ Teslić,ul:Marka Pejića br.8.

 

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/doktor_medicine_-_dom_zdravlja_sveti_sava_teslic/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.09.2017

Datum objave: 06.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+