JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos – Kazneno-popravni zavod Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos - Kazneno-popravni zavod Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA

1. Kuvar instruktor – 2 izvršioca
2. Magacioner gotovih proizvoda instruktor – 1 izvršilac
3. Viši stručni saradnik za stočarsku proizvodnju – 1 izvršilac
4. Viši stručni saradnik za poslove u građevinsko-mehaničarskoj radionici – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu podobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH
7. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

Posebni uslovi:
– Radno mjesto po rednim brojem 1.1:
VKV/SSS kuvar, šest mjeseci radnog iskustva na istim poslovima, položen stručni ispit radnih instruktora i poznavanje rada na računaru
– Radno mjesto pod rednim brojem 1.2:
SSS IV stepen obrazovanja, šest mjeseci radnog iskustva, položen stručni ispit radnih instruktora i poznavanje rada na računaru
– Radno mjesto pod rednim brojem 1.3:
VSS, fakultet društvenog smjera, poljoprivredni fakultet, veterinarski fakultet, jedna godina radnog iskustva u tom stepenu obrazovanja , položen stručni ispit za rad u organima uprave ili položen stručni ispit u oblasti izvršenja krivičnih sankcija i poznavanje rada na računaru
– Radno mjesto pod rednim brojem 1.4:
VSS društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim polovima, položen stručni ispit radnih instruktora i poznavanje rada na računaru

Potrebna dokumenta:
Kandidat uz prijavu sa kraćom biografijom , dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca,
-uvjerenje o neosuđivanosti po mjestu rođenja,
-diplomu o školskoj spremi, a kandidati sa VKV/SSS pored diplome da dostave svjedočanstva o završenim razredima srednje škole,
-potvrdu o radnom iskustvu,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
-ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabran kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.
Vršiće se provjera radnih sposobnosti.
Provjeru radnih sposobnosti vršiće Komisija imenovana od strane direktora zavoda.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“ i Zavodu za zapošljavanje.
Kandidati će raditi provjeru radnih sposobnosti (pismeno testiranje opšte informisanosti, provjera rada na računaru i intervju).
Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon, koji su dužni navesti u prijavi, o datumu provjere radnih sposobnosti.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj koverti lično na protokol Zavoda ili putem pošte na adresu: Kazneno-popravni zavod Bijeljina, ul.Šabačkih đaka br.9. sa naznakom „Prijava za konkurs“..

Izvor: http://www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 22.06.2017

Datum objave: 14.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+