KONKURS za prijem radnika

Ovaj oglas je istekao

Srednja škola “28.juni” Istočno Sarajevo

KONKURS za prijem radnika

OPIS RADNOG MJESTA

Opšteobrazovni predmeti:
1. Francuski jezik u kulinarstvu, 1 izvršilac – profesor francuskog jezika, 6 časova /pripravnik/
2. Engleski jezik, 1 izvršilac –profesor engleskog jezika 12 časova
3. Latinski jezik, 1 izvršilac –profesor latinskog jezika 2 časa
4. Fizika, 1 izvršilac – profesor fizike; 14 časova
5. Biologija 6 časova profesor biologije , ekologija i zaštita životne sredine 2 časa, profesor biologije, dipl.biolog,,profesor biologije i hemije,profesor ekologije, jedan izvršilac
6. Hemija, 6 časova, profesor hemije,
Diplomirani hemičar, profesor hemije i biologije,diplomirani fizikohemičar, 1 izvršilac
Struka :Ugostiteljstvo i turizam
7. Poznavanje robe , 9 časova, 1 izvršilac, profesor hemije, dipl.inž.tehnologije smjer prehrambeni, Diplomirani hemičar, profesor hemije, Diplomirani inž.tehnologije, biohemijsko-tehnološki inženjerski odsjek, Diplomirani inž.tehnologije, odsjek biotehnološki prehrambeni,diplomirani inž.poljoprivredeza prehrambenu tehnologijuanimalnih ili biljnih proizvoda
Struka :Saobraćaj
8. Profesor saobraćajne grupe predmeta:neodređeno radno vrijeme:
– Saobraćajna infrastruktura 5 časova
– Organizacija prevoza 4 časa
– Praktična nastava u drumskom saobraćaju 10 časova ,/ diplomirani inženjer saobraćaja,smjer drumski saobraćaja 1 izvršilac
Struka :Elektrotehnika
9. Stručna grupa predmeta: elektrotehnika:
– Električne instalacije na motornim vozilima 2 časa , praktična nastava 2 časa, dipl.inž.elektrotehnike-smjer računarstvo i informatika, dipl.inž.elektrotehnike-smjer elektroenergetika, 1 izvršioc.
Struka Ostale djelatnosti
10. Estetska njega 8 časova
-estetsko korektivna kozmetika 2 časa,
– kozmetologija 2 časa
diplomirani kozmetolog, praktična nastava 12 časova diplomirani kozmetolog viši kozmetičarski tehničar – 1 izvršilac
-Anatomija i fiziologija, 4 časa -doktor medicine,
-Higijena , 4 časa, doktor medicine, profesor biologije, diplomirani biolog
Profesor hemije, jedan izvršilac
-fizikalna medicina 2 časa , doktor medicine,specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – 1 izvršilac
-poznavanje materijala , 2 časa
diplomirani farmaceut, dipl.inž.tehnologije smjer hemijski,diplomirani iženjer hemije,diplomirani tehnolog ,hemijskog smjera., 1 izvršilac
-Tehnologije zanimanja , 2 časa,
– dipl.inž.tehnologije, smjer hemijski.
– diplomirani inž.hemije
– diplomirani tehnolog hemijskog smjera, 1 izvršilac

– na određeno radno vrijeme do 30.06.2018.godine, / sa radnim iskustvom osim tačke 1./
– Pod tačkom 8. Struka saobraćaj, radni odnos se zasniva na neodređeno radno vrijeme

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

-Utvrđeni Zakonom o radu-Prečišćen tekst („Službeni glasnik RS“broj: 55/07.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,broj:74/08,106/09 i 104/11)) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS“ 29/12.) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske,broj:102/14). I izmene i dopune Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS,broj:42/16).

Uz potpisanu prijavu za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
1. uvjerenje o državljanstvu;
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);
6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik RS“, br. 102/14). I izmene i dopune Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS,broj:42/16).
Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) – škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.
Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeni.

u JU Srednjoj školi “28.juni” 23.08.2017.god u 8.oo .časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu škole/ sa naznakom za Konkurs- na koju tačku se kandidat prijavljuje.

JU Srednja škola “28.juni”
Ulica Stefana Nemanje br.10
71 123 Istočno Sarajevo

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/konkurs_za_prijem_radnika_-_srednja_skola_28.juni_istocno_sarajevo1/

Broj izvrsilaca: 10

Datum isteka: 17.08.2017

Datum objave: 09.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+