nastavnik fizike, nstavnik tehničkog obrazovanja, nastavnik likovne kulture, nastavnik engleskog jezika

Ovaj oglas je istekao

nastavnik fizike, nstavnik tehničkog obrazovanja, nastavnik likovne kulture, nastavnik engleskog jezika

OPIS RADNOG MJESTA

1. Nastavnik fizike, 1 izvršilac sa radnim iskustvom od jedne godine i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme, 16 nastavnih časova Centralnoj školi Srbac ;
2. Nastavnik fizike, 1 izvršilac sa radnim iskustvom od jedne godine i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme školska 2017/2018 godina, 6 nastavnih časova u Područnoj školi Kobaš i 6 nastavnih časova Područnoj školi Nožičko i 4 nastavna časa u Centralnoj školi Srbac ;
3. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac sa radnim iskustvom od jedne godine i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme školska 2017/2018 godina,2 nastavna časa u Područnoj školi Nožičko ;
4. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac bez radnog iskustva-pripravnik, na određeno vrijeme školska 2017/2018 godina,3 nastavna časa u Područnoj školi Kobaš
5. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac sa radnim iskustvom od jedne godine i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme školska 2017/2018 godina, 5 nastavnih časova u Područnoj školi Kobaš;
6. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac sa radnim iskustvom od jedne godine i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme školska 2017/2018 godina, 4 nastavna časa u Područnom odjeljenju Stari Martinac i 2 nastavna časa u Područnoj školi Nožičko

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata,a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored navedenih opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 1/16), kandidat za svako navedeno radno mjesto mora ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10 i 25/14), kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj102/14).
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca na navedinim poslovima,
5) uvjerenje opštinskog (gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz porodice poginulog borca,
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Dana 25.09.2017. godine u 13,00 časova u prostorijama JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“Srbac, Ulica Mome Vidovića br.14, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ“Jovan Jovanović Zmaj“ Ulica Mome Vidovića br.14, 78 420 Srbac,Republika Srpska.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Srpcu.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_6_nastavnika_-_osnovna_skolajovan_jovanovic_zmaj_srbac/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.09.2017

Datum objave: 13.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+