Nastavnik likovne kulture, Nastavnik matematike, Diplomirani defektolog

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik likovne kulture, Nastavnik matematike, Diplomirani defektolog

OPIS RADNOG MJESTA

1.Nastavnik likovne kulture – na 15 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva u CŠ Roćević i PO Branjevo – 1 izvršilac,
2.Nastavnik matematike – za 8 časova na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u CŠ Roćević i PO Branjevu.
3. Nastavnik matematike – za 8 časova na određeno vrijeme do 30.06.2018. godine sa radnim uiskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u CŠ Roćević i PO Branjevu.
4.Diplomirani defektolog- -1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u CŠ Roćević i PO Branjevu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17.) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača („ Službeni
Glasnik Republike Srpske „ , broj :77/09 ,86/10, 25/14 ,76/15 ).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ( „ Službeni glasnik Republike Srpske broj: 102/14, i 45/16).

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.Prijava na konkurs ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos), sa adresom , kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koje se dostavljaju.
2.Uvjerenje o državljanstvu,
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
4.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
5. Dodatak diplomi ,koji sadrži podatke o prosjeku ocijena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,
7.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
8.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radim iskustvom.
Za radna mjesta sa radnim iskustvom pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale potrebne uslove kao i lica koja su ispunjavale uslove po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Ukoliko se na konkurs pod tačkom 1. i pod tačkom 3. ne jave lica sa radnim iskustvom
u obzir mogu doći i lica koja se prijave na konkurs bez radnog iskustva.
-Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat
nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervjuu, dana 26.09.2017.godine (utorak) u 10, 00 sati u prostorijama JU Osnovne škole «Vuk Karadžić» u Roćeviću.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju ,a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove
konkursa neće se uzimati u razmatranje .

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu «Glas Srpske» Banja Luka.

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dosta

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 21.09.2017

Datum objave: 13.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+