Nastavnik likovne kulture

Ovaj oglas je istekao

OŠ „ALEKSA ŠANTIĆ“ Banja Luka

Nastavnik likovne kulture

 

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik likovne kulture………1 izvršilac 15 časova nastavne norme na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno obrazovnom procesu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu –prečišćeni tekst- (,,Sl.glasnik Republike Srpske’’ broj: 55/07), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14.) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (,,Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj:77/09,86/10 , 25/14 i76/15.
Kandidati će se primati po Pravilniku o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (,,Sl.glasnik Republike Srpske’’ broj: 102/14.)

Potrebna dokumenta:
– prijavu na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefonom i spisakom priložene dokumentacije

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
– uvjerenje o državljanstvu- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca; -uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti.
Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata.
Upetak 09. 10. 2015. godine u 12,00 časova u prostorijama škole, svim kandidatima koji su konkurisali, Komisija će saopštiti ko od kandidata ispunjava uslove konkursa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti istog dana u petak. 09. 10. 2015 u 12,30 časova, u prostorijama Škole.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata i prijave kandidata koji ne pristupe testiranju i intrvjuu neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:
JU Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Banja Luka, Ulica Trive Amelice broj 24,
78 000 Banja Luka sa naznakom „ZA KONKURS“.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.10.2015

Datum objave: 30.09.2015

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+