Nastavnik praktične nastave zubno-stomatološke grupe predmeta Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Srednjoškolski centar ‘’Gemit-Apeiron’‘

Nastavnik praktične nastave zubno-stomatološke grupe predmeta Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik praktične nastave zubno-stomatološke grupe predmeta do 30.06.2018. godine (puna norma)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova, utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 74/08,106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 34/15 i 83/15).
Potrebna dokumentacija:
1.Prijava na konkurs (sa kratkom biografijom, brojem telefona, adresom elektronske pošte i adresom stanovanja),
2.Diploma o završenom obrazovanju,
3.Izvod iz matične knjige rođenih,
4.Izvod iz matične knjige državljana.

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije.
Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka kod nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci), dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od prvog dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.
O vremenu i mjestu intervjua, svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obaviješteni putem elektronske pošte.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:
Srednjoškolski centar ‘’Gemit-Apeiron’‘, Pere Krece 13, 78000 Banja Luka, sa naznakom ‘’PRIJAVA NA KONKURS’‘.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoja dokumenta mogu podići u našoj pravnoj službi svaki radni dan od 8.00 do 16.00 časova.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_prakticne_nastave_zubno-stomatoloske_grupe_-_gemit-apeiron_banja_/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.10.2017

Datum objave: 11.10.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+