Nastavnik /profesor matematike

Ovaj oglas je istekao

OŠ „Miroslav Antić“ Banja Luka

Nastavnik /profesor matematike

 

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik /profesor matematike , 16 časova ,na neodređeno vrijeme, PO Borkovići U radni odnos prima se pripravnik.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik RS“, broj 55/07), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 105. , 106. i 111. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS” br.74/08, 71/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“, broj 77/09, 86/10 i 25/14). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj:102/14)

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
–da je državljanin RS ili BIH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
–da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte.–da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala , službene dužnosti, trgovine ljudima , zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem – dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti – prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu .

Uz potpisanu prijavu na konkurs ,(sa kratkom biografijom i kontakt telefonom)i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova , potrebno je dostaviti:
1. Original ili ovjerenu kopiju diplome
2.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
3.Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica .
4.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
Svi dokumenti koje kandidat dostavlja moraju biti ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.Testiranje i intervju sa kandidatima,koji ispunjavaju uslove konkursa,će se obaviti u 12.10.2015. godine sa početkom u 08,00 časova u prostorijama Škole. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “ Glas Srpske”.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola “ Miroslav Antić“Bistrica bb Banjaluka , sa naznakom “ Za konkurs ”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.10.2015

Datum objave: 30.09.2015

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+