Nastavnik razredne nastave Slatina

Ovaj oglas je istekao

OSNOVNA ŠKOLA ‘’HOLANDIJA’’ SLATINA

Nastavnik razredne nastave Slatina

OPIS RADNOG MJESTA

1. Nastavnik razredne nastave, lice sa radnim stažom od najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom, za rad u produženom boravku na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2017/18. godini – 1 izvršilac
2. Nastavnik razredne nastave pripravnika, za rad u CŠ u Slatini na određeno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva- 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Uz prijavu je potrebno dostaviti dokumente utvrđene Zakonom o radu i članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17) i to:
a) uvjerenje o državljanstvu,
b) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
v) ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran),
g) uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog nasilja i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnog lica, škola će pribaviti službenim putem, za izabranog kandidata.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje potrebnih uslova iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi i dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje po kriterijumu utvrđenim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Službeni glasnik Republike Srpske broj 102/14) i Pravilnika o izmjeni pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 45/2016) i to:
1.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent,
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoji podatak o prosjeku ocjena,
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nazaposlenih lica, nakon sticanja traženog zvanja,
4.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za kandidate gdje se traži radno iskustvo od rednog broja 2-7)
5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju predviđen Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14) i člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/16), dana 20. 11. 2017. godine u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Holandija“ u Slatini.

-Kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa, neće biti naknadno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
-Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Prijave sa dokumentacijom i kontakt telefonom dostaviti poštom na adresu škole / JU Osnovna škola „Holandija“ Slatina, Ulica Nikolaja Velimirovića broj 9, 78253 Slatina/

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_razredne_nastave_-_osnovna_skola_holandija_slatina6/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.11.2017

Datum objave: 08.11.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+