Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo u zanimanju farmaceutski tehničar (magistar farmacije)

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo u zanimanju farmaceutski tehničar (magistar farmacije)

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo u zanimanju farmaceutski tehničar (magistar farmacije), lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine – 3 časa redovne nastave

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene zakonom kojim se uređuju radni odnosi, članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj, 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske, br.102/14 i 42/16), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 29/12, 80/14 i 83/15);
1.da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2.da je punoljetan,
3.da je radno sposoban,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
5.da imaju odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent kao i lica koja imaju odgovarajuću stručnu spremu i stručno zvanje u određenoj oblasti kako je utvrđeno Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske, 29/12, 80/14 i 83/15) i
6.da ima položen stručni ispit za rad u nastavi

Potrebna dokumentacija:
-Potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom (navesti adresu prebivališta, mail i broj telefona);
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
-uvjerenje o državljanstvu;
-ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove kao dokaz radne sposobnosti, ne starije od 6 mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-ovjerena foto-kopija diplome o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje.
-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena);
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;
-uvjerenje o radnom stažu izdato od vaspitno-obrazovne ustanove ili drugog poslodavca gdje je staž ostvaren u kome je potrebno navesti vrstu posla koju je radnik obavljao, ostvarenu dužinu radnog staža po vrstama posla, stručnu spremu i profil ;
-uvjerenje ili potvrda, izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji u stručnoj spremi traženoj konkursom;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, borca ili ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Testiranje koje se odnosi na poznavanje struke i poslova propisanih za radno mjesto na koje je kandidat konkurisao je 25.09.2017. godine od 12 časova. Intervju sa ciljem procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija kandidata je 25.09.2017. godine, nakon testiranja. Testiranje i intervju se vrše u prostorijama Škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa. Spisak kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli Škole 25.09.2017. godine do 11:30 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na Konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpuna, neblagovremena i neovjerna dokumentacija neće se razmatrati.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“, Ul. Milivoja Mićića bb. 75 430 Srebrenica sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

 

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.09.2017

Datum objave: 13.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+