Nastavnik/prof. likovne kulture Čelinac

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik/prof. likovne kulture Čelinac

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik/prof. likovne kulture na neodređeno vrijeme na
– 16 časova, lice bez iskustva – pripravnik…………… 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Prijem u radni odnos izvršit će se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („SL. Glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14.

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan dostaviti sledeću dokumentaciju:
Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
Izvod iz MKR
Uvjerenje o državljanstvu
Ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o neosuđivanosti će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci.

TESTIRANjE I INTERVJU SA KANDIDATIMA KOJI ISPUNjAVAJU USLOVE KONKURSA OBAVIT ĆE SE 23.01.2017. god. u 9,00 časova u prostorijama nove škole.
Kandidati koji se ne pojave pomenutog datuma, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs, i neće se posebno pozivati na testiranje i intervju.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Sva dokumenta koje kandidati dostavljju, trebaju biti ovjerene fotokopije, jer ista se ne vraćaju kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

NAKON ZAVRŠENE KONKURSNE PROCEDURE SVI UČESNICI ĆE DOBITI OBAVJEŠTENjE O IZVRŠENOM IZBORU KANDIDATA PO KONKURSU.
Prijave sa dokumentima slati na adresu škole.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.01.2017

Datum objave: 11.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+