.Nastavnik/profesor TO, Nastavnik/profesor istorije

Ovaj oglas je istekao

.Nastavnik/profesor TO, Nastavnik/profesor istorije

OPIS RADNOG MJESTA

1.Nastavnik/profesor TO – radnik bez iskustva-pripravnik, 10 časova sedmično, na neodređeno vrijeme;
2.Nastavnik/profesor istorije- radnik sa iskustvom-položen stručni ispit, 6 časova sedmično,na neodređeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ br.1/16.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 44/17.)i Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije sledećih dokumenata :
1.Uvjerenje o državljanstvu,
2.Izvod iz MK rođenih,
3.Diploma o stečenom stručnom obrazovanju,
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
5.Dodadak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6.Uvjerenje od poslodavca o ostvarenom radnom stažu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi za radno mjesto iz tačke 2.konkursa (profesor istorije)
7.Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom iz tačke 2 konkursa (profesor istorije),
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
11.Kratku biografiju,

Priložena dokumentacija iz tačke 7., 8. i 9., u postupku bodovanja kandidata, uzima se u obzir pri primjeni Pravilnika u vezi sa članom 26.

U prijavi za konkurs obavezno naznačiti broj časova na koje kandidat konkuriše

Ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, priložiće izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa. Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komisija za prijem radnika po raspisanom konkursu, će izvršiti bodovanje svih kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ br. 102/14.i 45/16.).

U ponedjeljak 25. septembra u 12,00 časova biće obavljen intervju sa kandidatima. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs .

Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole : JU OŠ „Đura Jakšić“ Podnovlje 74217, Doboj.

 

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_profesora_-_os_djura_jaksic_podnovlje/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 21.09.2017

Datum objave: 13.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+