Nastavnik/profesor za nastavni predmet: Tehničko obrazovanje Kneževo

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Vuk Karadžić“

Nastavnik/profesor za nastavni predmet: Tehničko obrazovanje Kneževo

OPIS RADNOG MJESTA

I.Na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine-pripravnik
Nastavnik/profesor za nastavni predmet:
1.Tehničko obrazovanje 8 časova…………………………………….1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. stav 1.t1.Zakona osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl. Glasnik RS“, br. 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Sl.glasnik RS“ br.77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Uz potpisanu prijavu dostaviti dokumentaciju:
1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
4) uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
7) uvjerenje o državljanstvu-državljanstvo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
8) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte.

Kandidat koji bude primljen po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavlja
ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti intervju u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi „Sl.gl.RS“ broj 102/14, Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos u osnovnoj školi „Sl.gl.RS“ broj:45/16 koji nije u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, dana 22.11.2017. godine u 13,00 časova.Ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu, smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.Nepotpune i neblagovremene prijave
neće se razmatrati.

NAPOMENA: Putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Vuk Karadžić“ Živinice bb, 78230 Kneževo dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata sa naznakom „prijava na konkurs“ koju škola neće vraćati zainteresovanim kandidatima.
Kontakt telefon: 051/597-123-škola.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_profesor_za_nastavni_predmet_tehnicko_obrazovanje_-_os_vuk_karadz/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.11.2017

Datum objave: 08.11.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+