Operater za rad na mašini Laktaši

Ovaj oglas je istekao

Kolektor d.o.o. raspisuje konkurs za radno mjesto u odjeljenju Alatnica:

Operater za rad na mašini Laktaši

Opis poslova:

  • Izrada alata i mašinskih dijelova,
  • priprema i puštanje mašina u rad,
  • poznavanje osnovne tehničke dokumentacije,
  • autokontrola i mjerenja izrađenih pozicija.

Opšti uslovi konkursa:

  • U skladu sa zakonski predviđenim uslovima.

Posebni uslovi konkursa:

  • Završena srednja škola (mašinska ili elektro) IV stepen
  • poželjno znanje jednog od stranih jezika.

Obuka:

Kolektor CCL organizuje obuku kroz rad u zavisnosti od trenutnog stepena znanja kandidata.

Rok za podnošenje prijava:

  •  Do 15.10.2017.god.

Prijave za posao operatera za rad na mašinu u Laktašima se mogu slati na adresu putem pošte: Kolektor CCL d.o.o., Nemanjina 61, 78250 Laktaši, ili putem opcije “Prijavite se” ,  ili predati lično u prostorijama preduzeća.

Termin razgovora sa prijavljenim kandidatima će se definisati naknadno.

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 15.10.2017

Datum objave: 28.09.2017


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+