Prijem 11 nastavnika

Ovaj oglas je istekao

Prijem 11 nastavnika

OPIS RADNOG MJESTA

1.Nastavnik ekonomske grupe predmeta – 1 izvršilac, puna nastavna norma na neodređeno vrijeme, lice bez radnog iskustva – pripravnik,
2.Nastavnik ekonomske grupe predmeta – 1 izvršilac, 4 časa na određeno vrijeme do 30.06.2018.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
3.Nastavnik srpskog jezika i književnosti – 1 izvršilac, 9 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4.Nastavnik srpskog jezika i književnosti – 1 izvršilac, 6 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 31.08.2018.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
5.Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac, 12 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 31.08.2018.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
6.Nastavnik fizike – 1 izvršilac, 2 časa na određeno vrijeme do 30.06.2018.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
7.Nastavnik pekarstva u zanimanju kulinarski tehničar – 1 izvršilac, 2 časa na određeno vrijeme do 30.06.2018.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
8.Nastavnik likovne kulture – 1 izvršilac, 1 čas na određeno vrijeme do 30.06.2018.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
9.Nastavnik muzičke kulture – 1 izvršilac, 1 čas na određeno vrijeme do 30.06.2018.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
10.Nastavnik tekstilne grupe predmeta u zanimanju tekstilni tehničar – 1 izvršilac, 9 časova na određeno vrijeme do 30.06.2018.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
11.Nastavnik matematike – 1 izvršilac, 17 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj: 01/16) kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“ broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 102/14 i 42/16).
U slučaju da je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva-pripravnika.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene foto-kopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),
2.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),
3.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (ukoliko je lice bilo prijavljeno ili je trenutno prijavljeno na evidenciji nezaposlenih lica),
4.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
5.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
6.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić“, ul. Karađorđeva bb, 74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u srijedu, 27.09.2017. godine u 12.00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 11

Datum isteka: 21.09.2017

Datum objave: 13.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+