Prijem 12 radnika

Ovaj oglas je istekao

MEDICINSKA ŠKOLA DOBOJ

Prijem 12 radnika

OPIS RADNOG MJESTA

1. Doktor medicine, na određeno vrijeme, do 31.08.2017. godine, bez radnog iskustva, pripravnik, puna norma……………………………………………………………….. 3 izvršioca.
2. Doktor medicine, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u nastavi………………………………………………………………………2 izvršioca.
3. Doktor stomatologije, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,bez radnog iskustva, pripravnik, puna norma……………………………1 izvršilac.
4. Diplomirana medicinska sestra, bez radnog iskustva, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine, 18 časova sedmično…………………………………1 izvršilac.
5. Diplomirani farmaceut, bez radnog iskustava, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine, 18 časova sedmično…………………………………………….1 izvršilac.
6. Školski psiholog, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, bez radnog iskustva, pripravnik…………………………………………………1 izvršilac.
7. Profesor biologije, na neodređeno, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 4 časa sedmično………………………………………………………………………………1 izvršilac.
8. Profesor biologije, na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,2 časa sedmično (botanika)…………….. 1 izvršilac.
9. Profesor matematike, na određeno vrijeme, do 31.08.2018, bez radnog iskustva, pripravnik, 2 časa sedmično……………………………………………………………….. 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srspke“ broj 1/16) kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srspke“ broj 29/12, 80/14) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 42/16).
Uz potpisanu prijavy kandidat je dužan dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,
3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti staruje od šest mjeseci, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,
4. lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad vaspitno-obrazovnom procesu,
7. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
9. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Svi dokumenti se dostavljaju kao ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci na adresu škole, Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti „za konkurs“, za koje radno mjesto se konkuriše i ista se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se u ponedjeljak 21.08.2017. godine u 10,00 časova u učionici broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuu, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.08.2017

Datum objave: 09.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+