Prijem 13 radnika

Ovaj oglas je istekao

SŠC “NIKOLA TESLA” ŠAMAC

Prijem 13 radnika

OPIS RADNOG MJESTA

1. Jednog dr medicine pripravnika, bez radnog iskustva za 20 časova sedmično, za rad na određeno vrijeme do 30.06.2018, godine;
2. Jednog dr medicine pripravnika, bez radnog iskustva za 17 časova sedmično, za rad na određeno vrijeme do 30.06.2018. godine;
3. Jednu diplomiranu medicinsku sestru ili višu medicinsku sestru-tehničara za 6 časova sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje 12 mjeseci, za rad na određeno vrijeme do 30.06.2018. godine;
4. Jednog dr medicine, specijalistu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju za 19 časova sedmično, sa stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje 12 mjeseci, za rad na određeno vrijeme do 30.06.2018. godine;
5. Jednog diplomiranog farmaceuta za 20 časova sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje 12 mjeseci, za rad na neodređeno vrijeme;
6. Jednog diplomiranog farmaceuta za 11 časova sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje 12 mjeseci, za rad na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine;
7. Jednog profesora hemije za 14 časova sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje 12 mjeseci, za rad na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine;
8. Jednog profesora matematike – pripravnika za 18 časova sedmično, bez radnog iskustva, za rad na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine;
9. Jednog profesora matematike – pripravnika za 5 časova sedmično, bez radnog iskustva, za rad na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine;
10. Jednog profesora biologije za 8 časova sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje 12 mjeseci, za rad na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine;
11. Jednog profesora fizike za 8 časova sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje 12 mjeseci, za rad na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine;
12. Jednog profesora geografije-pripravnika za 12 časova sedmično, bez radnog iskustva, za rad na određeno vrijeme, i to do povratka radnika sa funkcije v.d. direktora.
13. Jednog profesora fizičkog vaspitanja za 2 časa sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje 12 mjeseci, za rad na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

OPŠTI I POSEBNI USLOVI za kandidata
1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
5. Za radno mjesto pod rednim brojem 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 i 13: Da ima iskustva u radu na poslovima u traženom zanimanju u trajanju od najmanje jedne godine.
6. Za radno mjesto pod rednim brojem 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 i 13: Da ima položen stručni ispit.

POTREBNA DOKUMENTA
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz tačaka 1 do 13 potrebno je dostaviti isprave na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos s srednjoj školi („Službeni glasnik Repunlike Srpske“, broj:102/2014 i br. 42/16), i to:

1.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ESTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
3.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca .
7. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
8. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ,ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se u prostorijama Škole dana 18.08.2017. u 13.00 časova.
Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na istima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren sedam (7) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „NIKOLA TESLA“ , Šamac sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.08.2017

Datum objave: 09.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+