Prijem 2 profesora

Ovaj oglas je istekao

Prijem 2 profesora

OPIS RADNOG MJESTA

1. Profesor matematike, puna norma – određeno vrijeme do povratka prof. matematike sa porodiljskog bolovanja – sa radnim iskustvom i položenim stručniim ispitom – 1 izvršilac.
2. Profesor demokratije (3 časa), određeno vrijeme do 31.08.2018, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – jedan izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (Službeni glasnik RS 1/16) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radno odnos u osnovnoj školi (Službeni glasnik RS br. 102/14. 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik RS br: 44/17, kao i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima, nastavnika stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik RS br. 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15).
Opšti uslovi:
-da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem sa obaveznim dokazom o psihofizičkoj sposobnosti, dužan je dostaviti kandidat koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa – ne starije od 6 mjeseci.

-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva, ličnosti i morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog integriteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i drugim maloljetnim licem.
-Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz svojeručno potpisanu prijavu, sa adresom i brojem telefona i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje, ili ekvivalent.
2.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
3)Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
4) uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
5) uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije vojnog invalida.
6) uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
Knkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja .

Intervju sa kandidatima koji su ispunili uslove konkursa i koji su dostavili blagovremene i potpune prijave će se održati dana 22.08. 2017. godine u 12,00 časova u prostorijama Škole
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostavljati na adresu škole, sa naznakom „Prijava na konkurs“ putem pošte ili lično u sekretarijat Škole.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

JU OSNOVNA ŠKOLA „PALE“
Milana Simovića 26.
71420 PALE
os194@teol.net

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_profesora_-_osnovna_skola_pale/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 17.08.2017

Datum objave: 09.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+