Prijem 3 nastavnika Drinić

Ovaj oglas je istekao

Prijem 3 nastavnika Drinić

OPIS RADNOG MJESTA

1. Nastavnik/profesor ruskog jezika,za normu od 6 časova sedmično do 30.06.2017.godine……………1 izvršilac -pripravnik sa iskustvom ,bez položenog stručnog ispita
2. Nastavnik/ profesor tehničkog obrazovanja,norma 4 časa sedmično do 30.06.2017. Godine………..1 izvršilac -pripravnik sa iskustvom,bez položenog stručnog ispita
3. Nastavnik/profesor razredne nastave,puna norma do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja……………1 izvršilac -pripravnik bez iskustva

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da isunjava uslove iz člana 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske”,broj 74/08,71/09,104/11) i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača (,,Službeni glasnik Republike Srpske”broj 77/09.86/10 i 25/14).

Uz potpisanom prijavom sa kratkom biografijom ,dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi:

da je državljanin RS ili BIH,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu , ne starijem od 6 mjeseci
da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjereno kopijom lične karte
da je radno sposoban,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora na konkursu( prvi na rang – listi) , a prije zasnivanja radnog odnosa i
da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1 tačka 4 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem ,a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:
Ovjerena fotokpija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje io vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko -invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko -invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno -otadžbinskog rata Republike Srpke,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada Republike Srpske ,ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično(kovertirano) ili poštom na adresu škole sa naznakom,, za konkurs”.

Nepotpune i neblagovremen prijeve se neće razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkusa će se obaviti u prostorijama škole u ,19.01.2017.godine ,u 11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ako se ne pojave na testiranju ili intervju , smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Oglas ostaje otvoren 5(pet) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja,,( Glas Spske”).

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

JU Osnovna Škola “Drinić”
Centar 13
79290 Drinić

Izvor: www.zzzrs.nte

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 19.01.2017

Datum objave: 11.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+