Prijem 3 profesora

Ovaj oglas je istekao

GIMNAZIJA BANjA LUKA

Prijem 3 profesora

OPIS RADNOG MJESTA

1. Profesor matematike, 1 izvršilac u nacionalnom i Programu Međunarodne mature, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, 18 časova
2. Profesor fizike, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine u nacionalnom i programu Međunarodne mature , 14 časova
3. Profesor filozofije, demokratije i ljudskih prava i kulture religije, 1 izvršilac, u nacionalnom i programu Međunarodne mature, na određeno vrijeme od 1.9.2017.godine do povratka radnika sa neplaćenog odsustva 31.7.2018. godine, 15 časova

4. Radni odnos iz tačke 1.2. i 3. konkursa će zasnovati lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS, broj 74/08, 106/09, 104/11, 33/14), Zakonom o radu (,,Službeni glasnik Republike Srpske’’, br:1/16), Pravilnikom o kriterijumima i proceduri za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi („ Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/14 i 42/16) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („ Službeni glasnik Republike Srpske “, broj: 34/15, 83/15).

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, potrebno je dostaviti :

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,
4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena odnosno ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom kopijom indeksa.
5. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci,
6. Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim putem zatražiti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa ),
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
8. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,
9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca koje treba da sarži podatke iz kojih se jasno vidi:
– vrsta posla,
– stepen stručne spreme,
– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
– nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijme ( ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom )
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske ( za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa ),
11. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske (za kandidata koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa ),
12. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske ( za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa ).

Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. i 2. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 22.8.2017. godine u 10.00 časova, a sa kandidatima iz tačke 3. Konkursa dana 23.8.2017. godine u 10.00 časova, u prostorijama JU Gimnazije Banjaluka, Zmaj Jovina 13.
Kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:
JU Gimnazija, Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banja Luka

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.08.2017

Datum objave: 09.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+