Prijem 3 radnika Čelinac

Ovaj oglas je istekao

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Sveti Vračevi“ Čelinac

Prijem 3 radnika Čelinac

OPIS RADNOG MJESTA

1. Blagajnik u Službi računovodstvenih poslova ……….1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja
2. Medicinska sestra – tehničar u Službi hitne medicine pomoći…..2 izvršioca na neodređeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

OPŠTI USLOVI:

1.Da je državljanin RS/BiH,
2.Da je punoljetan,
3.Da je zdravstveno sposoban,
4.Da nisu kažnjavani, odnosno usuđivani za krivična djela i
da se protiv njih ne vodi krivični postupak

POSEBNI USLOVI:

1.BLAGAJNIK
– Završena SSS-Ekonomska škola,
– 1 godina radnog iskustva

2. MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR
– Završena SSS – Medicinska škola
– Položen stručni ispit,
– Završena Edukacija – bazični trening iz kardio- pulmonalne reanimacije

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od jednog mjeseca) i to sledeća dokumenta:

– 2-
– Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o nekažnjavanju,
– Uvjerenje da nisu osuđivani za krivična djela,
– Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti,
– Svjedočanstvo o završenoj školi ( Za blagajnika SSS-Ekonomska škola),
(Za medikcinsku sestru-tehničara SSS-Medicinska škola),
– Za medicinsku sestru – tehničara – Uvjerenje o položenom stručnom ispitu i

Uvjerenje o edukaciji iz bazično-kardiopulmonalne reanimacije

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana, od dana objave u „Glasu Srpske“ i na
Birou rada Čelinac.

Prijave sa dokazima slati na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja 
„Sveti Vračevi“ Čelinac, Vidovdanska br. 5, 78240 ČELINAC – Komisiji za 
prijem radnika.

Ukoliko oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima će se obaviti intervju, od strane Komisije za prijem radnika, o čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_3_radnika_-_dom_zdravlja_sveti_vracevi_celinac/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.11.2017

Datum objave: 08.11.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+