Prijem 3 radnika Trebinje

Ovaj oglas je istekao

Okružni sud u Trebinju

Prijem 3 radnika Trebinje

OPIS RADNOG MJESTA

1.Viši stručni saradnik.…………1 (jedan) izvršilac
2.Psiholog…………………………….1 (jedan) izvršilac
3.Daktilograf………………………….1 (jedan) izvršilac

– na određeno vrijeme u okviru projekta „unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH u periodu 12.2017. – 02.2019. godine“ IPA 2013

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

OPŠTI USLOVI:

-da je državljanin RS i BiH,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora, najmanje od 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

POSEBNI USLOVI:

-Za Višeg stručnog saradnika :
-Završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit i iskustvo u pravnim poslovima od najmanje 3 (tri) godine

-Za psihologa :
-Završen filozofski fakultet, smjer psihologije, stečeno zvanje diplomiranog psihologa, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo na poslovima psihologa najmanje 2 (dvije) godine

-Za daktilografa :
– Završena srednja birotehnička škola, upravno-birotehnička škola ili druga srednja škola, IV ili III stepen stručne spreme i poznavanje rada na računaru, radno iskustvo 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima.

POTREBNI DOKUMENTI: (Original ili ovjerene kopije)

-uvjerenje o državljanstvu,
-rodni list,
-uvjerenje da protiv podnosioca prijave nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca),
-dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi, poznavanje rada na računaru i radnom iskustvu.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, nakon izbora kandidata.

Izbor između prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove, izvršit će se nakon provjere stručnih znanja i radne sposobnosti – testiranja i intervjua sa kandidatima.

Rok i adresa dostave:

Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Dokumenti se mogu dostaviti neposredno Okružnom sudu u Trebinju ili putem pošte, na adresu: Ul. Sokolska br.1, 89101 Trebinje, sa naznakom „Javni konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija se vraća samo na vlastiti zahtjev.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_popunu_upraznjenih_radnih_mjesta_u_okruznom_sudu_u_trebinj/

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 19.10.2017

Datum objave: 12.10.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+