Prijem 4 nastavnika

Ovaj oglas je istekao

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA JANjA

Prijem 4 nastavnika

OPIS RADNOG MJESTA

1. Nastavnik građevinske grupe predmeta, 1 izvršilac, 20 časova sedmično, na određeno vrijeme do do 31.08.2018. godine, diplomirani inženjer arhitekture, pripravnik.
2. Nastavnik istorije, 12 časova sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, 1 izvršilac, položen struični ispit za rad u nastavi, na određeno radno vrijeme do 31.08.2018.godine, profesor istorije.
3. Nastavnik fizike, 4 časa sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, 1 izvršilac, položen struični ispit za rad u nastavi, na određeno radno vrijeme do 31.08.2018. godine, profsor fizike.
4. Nastavnik likovne kulture, 4 časa sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, 1 izvršilac, položen struični ispit za rad u nastavi, na određeno radno vrijeme do 31.08.2018.godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to :
1) uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeserci),
2) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) ljekarsko uvjerenje, ne starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) Ovjernu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ,
3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi, za kandidate za koje se traži položen stručni ispit za rad u nastavi,
4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spremi i dužina radnog staža po vrstama posla.
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“ broj, 102/14 i 42/16).

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove javnog konkursa, obaviće se 21.08.2017. godine u 11,00 časova u prostorijama JU Srednje stručne škole u Janji.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima ,i na prijavi tačno navesti koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.
Neblagovremene i nekompletne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU SREDNjA STRUČNA ŠKOLA, JANjA ,Karađorđeva broj 250.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.08.2017

Datum objave: 09.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+