Prijem 4 nastavnika

Ovaj oglas je istekao

Prijem 4 nastavnika

OPIS RADNOG MJESTA

1.Osnovi elektrotehnike………………….2 časa, do 31.8.2018.godine, pripravnik
2.Tehnička fizika………………………….2 časa, do 31.8.2018.godine, pripravnik
3.Mašinska grupa predmeta……………..8 časova, do 31.8.2018.godine, pripravnik
4.Ruski jezik………………………………….2 časa, do 31.8.2018.godine, lice sa iskustvom

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika („Službeni glasnik RS“, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) za srednje stručne škole i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika („Službeni glasnik RS“, broj: 34/15 i 83/15) za gimnaziju.

Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju su:
-Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
-Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa,
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

Uz potpisanu prijavu, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
-Ovjerena foto-kopija diplome, (240 ECTS bodova),
-Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,
-Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, za radno mjesto za koje je traženo lice sa iskustvom,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 26.09.2017. godine u 13,15 časova.
Prijavljeni kandidati neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Petar II Petrović Njegoš“, ul.Branka Radičevića bb, 75450 Šekovići.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 21.09.2017

Datum objave: 13.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+