Prijem 4 nastavnika

Ovaj oglas je istekao

SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „PETAR KOČIĆ“ ZVORNIK

Prijem 4 nastavnika

OPIS RADNOG MJESTA

1. Nastavnik medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, pripravnik, 20 časova, na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine,
– zanimanje: doktor medicine.
2. Nastavnik medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, pripravnik, 14 časova, na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine,
– zanimanje: doktor medicine.
3. Nastavnik farmaceutske tehnologije (vježbe), pripravnik, 1 izvršilac, 5 časova, na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine,
– zanimanje:diplomirani farmaceut.
4. Nastavnik Praktične nastave (konobar), 1 izvršilac, pripravnik, 30 časova, na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine,
– zanimanje: konobar – specijalista – peti stepen; konobar – specijalista – majstor; ugostiteljsko-kulinarski tehničar – specijalista – peti stepen.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.1/16), tako i posebne uslove u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 29/12, 80/14 i 83/15) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 34/15 i 83/15) i zahtjevima javnog konkursa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs, sa adresom prebivališta, brojem telefona i kratkom biografijom, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju opštih uslova konkursa i to:

1) uvjerenje o državljanstvu,
2) izvod iz matične knjige rođenih,
3) ljekarsko uvjerenje naknadno dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije
zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci),
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva
ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog
nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog
kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za kandidata koji konkuriše za radno mjesto sa iskustvom);
3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa;
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (za kandidata koji konkuriše za radno mjesto sa iskustvom).

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o
utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske
ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U slučaju da se na konkurs ne prijave lica bez radnog iskustva, uzeće se u obzir prijave lica sa radnim iskustvom.

Testiranje i intervju će se održati u prostorijama škole dana 23.08.2017. godine u 10 časova za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom pismenom testu i intervjuu, smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu: JU Srednjoškolski centar „Petar Kočić“ Zvornik, Vuka Karadžića 69, 75 400 Zvornik, sa naznakom „ZA KONKURS“.
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.08.2017

Datum objave: 09.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+