Prijem 4 pripravnika

Ovaj oglas je istekao

Prijem 4 pripravnika

OPIS RADNOG MJESTA

1.Pripravnik, diplomirani socijalni radnik, bez radnog iskustva – 1 izvršilac
2.Pripravnik, diplomirani pravnik, bez radnog iskustva – 1 izvršilac
3.Pripravnik, diplomirani novinar, bez radnog iskustva – 1 izvršilac
4.Pripravnik, diplomirani prof. sociologije i filozofije, bez radnog iskustva – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:
-Da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu ili ovjerenom kopijom, ne starijem od 6 mjeseci;
-Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom, ne starijem od 6 mjeseci;
-Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem, ne starijem od 6 mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka ili ovjerenom kopijom, ne starijim od 3 mjeseca.

Uz potpisanu prijavu i biografiju kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova:
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u traženoj oblasti ili ekvivalent;
-Uvjerenje izdato o Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
-Dokaz da nema ostvaren radni staž sa VSS, nakon sticanja visoke stručne spreme, što se dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjižice ili potvrdom od strane Zavoda za zapošljavanje.
Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Pripravnik će obavljati poslove na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva, a u vezi sa poslovima iz djelokruga rada Doma, potrebnog za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

Postupak izbora kandidata provest će Komisija za izbor pripravnika.Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja koju određuje Komisija.Kandidati će biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na oglas.Prijave sa dokumentacijom potrebno je dostaviti putem preporučene pošte na adresu poslodavca.Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

JU DOM ZA STARIJA LICA ISTOČNO SARAJEVO
AKADEMIKA VOJINA KOMADINE 13
71123 ISTOČNO SARAJEVO

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_4_pripravnika_-_ju_dom_za_starija_lica_istocno_sarajevo/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.09.2017

Datum objave: 13.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+