Prijem 4 profesora

Ovaj oglas je istekao

Osnovna škola «Rudo» - Rudo

Prijem 4 profesora

OPIS RADNOG MJESTA

1. Profesor razredne nastave za rad u produženom boravku u 2017/2018 školskoj godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa,
2. Diplomirani pedagog za rad u produženom boravku u 2017/2018 školskoj godini, sa 50% radnog vremena, sa radnim iskustvom, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa,
3. Profesor geografije, 12 časova na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4. Profesor matematike, 4 časa na određeno vrijeme do 31.08. 2018 godine, 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17)
Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata potrebno je priložiti dokumenta:
-Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica , nakon sticanja stručne spreme,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, dostaviće primljeni kandidat prije zasnivanja radnog odnosa,
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Svi kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće intervjuisani u prostorijama JU Osnovne škole „Rudo“ 22.08.2017 god u 12 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na isti smatraće se da odustaju od prijave na konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“ na adresu škole.

JU Osnovna škola «Rudo» – Rudo
Ul Cara Dušana 35 A.
Rudo 73260
tel/faks 058/700-270,
E – mail – os179@skolers.org

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/konkurs_za_prijem_radnika_-_osnovna_skola_rudo_-_rudo/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.08.2017

Datum objave: 09.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+