Prijem 7 nastavnika

Ovaj oglas je istekao

OSNOVNA ŠKOLA “JOVAN DUČIĆ” ČAJNIČE

Prijem 7 nastavnika

OPIS RADNOG MJESTA

1 .Nastavnik/ profesor razredne nastave u područnoj školi Zaborak na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskoig bolovanja sa radnim iskustvom ;
2. Nastavnik/ profesor razredne nastave u Centralnoj školi na odrđeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom ;
3. Nastavnik/profesor tehničkog obrazovanja, 8 časova Centralna škola na određeno radno vrijeme do 31.08.2018.godine ,sa radnim iskustvom;
4. Nastavnik/profesor fizike ….12 časova na određeno radno vrijeme do 31.08.2018. godine, Centralna škola , sa radnim iskustvom ;
5 .Nastavnik /profesor matematike i informatike … Centralna škola 12 časova matematike i 8 časova informatike na određeno radno vrijeme , pripravnik na godinu dana , bez radnog iskustva.
6. Nastavnik /profesor biologije …. 2 časa ,Centralna škola na određeno radno vrijeme do 31.08.2018. godine, sa radnim iskustvom.
7. Nastavnik/profesor demokratije…. 2 časa Centralna škola na odrerđeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom,

– Radnici stupaju na rad danom potpisivanja ugovora o radu na određeno radno
vrijeme .

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 104. Zakona o osnovnom vaspitanju iobrazovanju
i članom 2 i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
a) imaju odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu;
b) imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno obrazovnom propcesu;
v)imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;
g) nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
1. Diplomu o završenom obrazovanju;
2. Uvjerenje o ploloženom stručnom ispituza kandidate pod rednim brojem:
1,2,3,4,6 i 7 .
3. Izvod iz MK rođenih;
4. Uvjerenje o državljanstvu;
5.. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
Uvjerenje o neosuđivanosti, od nadležnog centra javne bezbjednosti (prema mjestu rođenja kandidata), zatražiće Škola, nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).
U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ br. 102 /14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim kriterijumima:
Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije sljedećih dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova:
1. Vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica – u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen ;
2. Prosječna ocjena tokom studiranja – u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
– vrsta posla;
– stepen stručne spreme i
– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:
– Intervju kandidata, dana 22.08.2017. godine, sa početkom u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.
Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole.

JU OSNOVNA ŠKOLA ” JOVAN DUČIĆ ” ČAJNIČE
Igumana Vasilija bb
73280 Čajniče
tel-faks 058/315-156
e-mail os190@teol.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.08.2017

Datum objave: 09.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+