Prijem 9 profesora

Ovaj oglas je istekao

SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „ISTOČNA ILIDžA“

Prijem 9 profesora

OPIS RADNOG MJESTA

1. Profesor fizike (fizika, audiovizuelna tehnika) – 5 časova, na određeno vrijeme -1 godina, pripravnik;
2. Profesor informatike-6 časova, na određeno vrijeme-1 godina, pripravnik;
3. Profesor sociologije i filozofije i prof. demokratije i ljudskih prava-9 časova, na određeno vrijeme-do 30.06.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
4. Profesor engleskog jezika-14 časova, do povratka radnika sa bolovanja a najduže do 31.08.2018. godine, pripravnik;
5. Profesor srpskog jezika i književnosti-12 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najduže do 30.06.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
Medicinska grupa predmeta:
6. Zdravstvena zaštita sa prvom pomoći- vježbe-2 časa, diplomirana medicinska sestra ili viša medicinska sestra-tehničar, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme-do 30.06.2018. godine;
Farmaceutska grupa predmeta:
7. Profesor farmaceutske grupe predmeta – 4 časa, diplomirani farmaceut, na određeno vrijeme-1 godina, pripravnik.
Stomatološka grupa predmeta:
8. Morfologija zuba, teorija-5 časova, doktor stomatologije ili specijalista stomatološke protetike, na određeno vrijeme-1 godina, pripravnik;
Muzička grupa predmeta:
9. Profesor harmonike- 12 časova, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva,sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 01/16), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75.stav 1.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“ 29/12, 80/14 i 83/15)i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“ 34/15 i 83/15).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
2. uvjerenje o državljanstvu;
3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
4. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova (za poziciju 6 je neophodan ekvivalent bodova traženoj stručnoj spremi), u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;
5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za pozicije kod kojih se traži radno iskustvo);
7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);
8. uvjerenje o radnom stažu ili uvjerenje o radnom iskustvu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža; ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme (za pozicije kod kojih se traži radno iskustvo);
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik RS“, br. 102/14 i 42/16 ).

Uvjerenjeda lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) – zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 23.8.2017. godine, u 08,00 časova a intervju u 10,00 časova.
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave slati na adresu, sa naznakom „Za konkurs – pozicija broj ___

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „ISTOČNA ILIDžA“
Stefana Nemanje br.10
71 123 Istočno Sarajevo
tel/faks 057/342 –735
e-mail: ssciilidza@gmail.com, web: http://www.gim-iilidza.org

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/konkurs_za_prijem_radnika_-_srednjoskolski_centar_istocna_ilidza1/

Broj izvrsilaca: 9

Datum isteka: 17.08.2017

Datum objave: 09.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+