Profesor ekonomske grupe predmeta Gradiška

Ovaj oglas je istekao

SREDNjA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA GRADIŠKA

Profesor ekonomske grupe predmeta Gradiška

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor ekonomske grupe predmeta – puna norma, jedan izvršilac, sa radnim iskustvom u struci od najmanje godinu dana, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/16) kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 74/08; 106/09; 104/11 i 33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“, broj: 29/12; 80/14 i 83/15) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 102/14; 42/16).

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1)da je državljanin RS ili BiH , a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2)da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
4)da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:
– diplomirani ekonomista (završen prvi ciklus studija studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova)
– najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:

1.Ovjerenu fotokopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.
2.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko-školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke:
vrsti posla
stepenu stručne spreme
dužini ostvarenog radnog staža

5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca .
6. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
7. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata (ne starije od šest mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima .

Intervju i testiranje utvrđen Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi će se obaviti u ponedeljak, 11.12.2017. godine u 12.00 časova u prostorijama škole. Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška ili lično u školi.
Kontakt telefon: 051/813-385.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesor_ekonomske_grupe_predmeta_-_srednja_strucna_i_tehnicka_skola_gradis/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 07.12.2017

Datum objave: 29.11.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.