Profesor fizike

Ovaj oglas je istekao

Profesor fizike

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor fizike – 12 časova, jedan izvršilac (centralna škola i područna škola Donji Vrbljani) na određeno radno vrijeme- pripravnik

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 74/08,71/09, 104/11 i 44/17) i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:
-Uvjerenje o državljanstvu
-Izvod iz MKR ili kopija lične karte
-Dokaz o posjedovanju odgovarajućeg nivoa i vrste obrazovanja (odgovarajuća visoka ili viša školska sprema) u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 77/09,86/10)
-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po konkursu)
-Uvjerenje da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. (ovo uvjerenje poslodavac dobija na službeni zahtjev od Centra javne bezbjednosti nakon prijema kandidata po konkursu, a prema mjestu rođenja).

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 77/09,86/10)
potrebno je priložiti :
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja
-Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
-Dokaz o stažu ( ovjerena kopija radne knjižice) ili uvjerenje od ranijeg poslodavca ( ako se traži lice sa iskustvom)
-Izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja ( za kandidate koji nisu stariji od 26 godina života)

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.
Intervju će se obaviti 25.09.2017.sa početkom u 10 časova.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesor_fizike_-_os_desanka_maksimovic_gornji_ribnik1/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.09.2017

Datum objave: 13.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+