Profesor fizike, Doktor medicine Nevesinje

Ovaj oglas je istekao

Profesor fizike, Doktor medicine Nevesinje

OPIS RADNOG MJESTA

1. Profesor fizike …. 1 izvršilac – neodređeno vrijeme
2. Doktor medicine ……….1 izvršilac- određeno vrijeme do 31.08.2017. god. (7 časova nedeljno)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj 1/16) i posebnih uslova propisanih članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 29/12) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“ broj 11/95).
Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/14).

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

Diplomu ili ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje o državljanstvu,
Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka,
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (u skladu sa članom 9. stav 2. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi „Službeni glasnik RS, broj 102/14) ,

Te ostalu dokumentaciju predviđenu članom 8. stav Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ( „Službeni glasnik RS“ broj 102/14)

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje.
Intervju i stručno testiranje sa kandidatima će se obaviti 23.12.2017. godine u 10:00 časova u prostrijama škole (nova zgrada).
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatra se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijavu na Konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Srednjoškolski centar „Aleksa Šantić“ – Nevesinje, ul. Petra Samardžića bb, 88280 Nevesinje.
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 12.01.2017

Datum objave: 04.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+