Profesor gitare, profesor violončela, profesor fizike

Ovaj oglas je istekao

Profesor gitare, profesor violončela, profesor fizike

OPIS RADNOG MJESTA

Na određeno vrijeme do 29.12.2017.godine :
1.profesor gitare, puna norma, 1 izvršilac, lice sa iskustvom
2.profesor violončela, pola norme, 1 izvršilac, lice sa iskustvom
3.profesor fizike ( 2 časa ) i audiovizuelne tehnike ( 1 čas ), 1 izvršilac, lice sa iskustvom

Na određeno vrijeme do povratka radnika s funkcije direktora :
1.profesor stručnih teorijskih predmeta ( kontrapunkt i sviranje horskih partitura ) u muzičkoj struci, puna norma, 1 izvršilac, lice sa 1 godinom radnog iskustva i položenim stručnim ispitom

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik RS“, broj : 1/16 ), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik RS“, broj : 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14 ) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ( „Službeni glasnik RS“, broj : 102/14 i 42/16 ).

I – Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su :
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
b) da je punoljetan,
v) da je radno sposoban, tj. da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

II – Posebni uslovi :
Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom ( potpisanu od strane kandidata ), kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje :
1. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
2. uvjerenje o državljanstvu,
3. ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban, koje ne može biti starije od 6 mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4.uvjerenje o neosuđivanosti ( škola će pribaviti službenim putem Uvjerenje o neosuđivanosti za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa ),
5. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ( Pravilnik o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, čl. 7, „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10 i 25/14 ),
6. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ( samo za kandidate kod kojih se traži položen stručni ispit ),
8.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
9. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodica poginulih boraca,
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odmbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 25.09.2017.godine sa početkom u 10,00h u prostorijama Muzičke škole „Stevan Stojanović Mokranjac“, ul. Karađorđeva br. 5, Bijeljina.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave dostavljati lično u sekretarijat škole ili putem pošte na adresu : JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina, ul. Karađorđeva br. 5, Bijeljina, 76 300.
Konkurs ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 21.09.2017

Datum objave: 13.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+