Profesor italijanskog jezika

Ovaj oglas je istekao

Profesor italijanskog jezika

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor italijanskog jezika – 1 izršilac na određeno radno vrijeme do 31.08.2018, 11 časova sa iskustvom (položen stručni ispit)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

(1) Opšti uslovi:
Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
2) da je punoljetan, a to dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte
3) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kamdidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjna protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim
(2)uvjerenjem o neosuđivanosti iz stav 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokazu o opštim uslovima potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje a koja podrazumijeva:

1) Ovjerena foto- kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
2) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoiko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitn-obrazovnom procesu,
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,
5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
7)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8) uvjerenje Opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

1.ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republie Srpske.

2.ADRESA DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu:

JU OŠ ‘’Dositej Obradović’’ 74275 Blatnica, opština Teslić, poštom ili neposredno u upravu škole u zatvorenoj koverti uz naznaku ‘’prijava na konkurs – komisija za izbor nastavnika- NE OTVARATI’‘

3.INTERVJU I TESTIRANjE:

Testiranje kandidata obviće se dana 18.09.2017 godine u 8,00 časova, a intervju u 10 časova u prostorijama JU OŠ ‘’ Dositej Obradović’‘’Blatnica .

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranje i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

4.NAPOMENA

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

 

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesor_italijanskog_jezika_-_os_dositej_obradovic_blatnica/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.09.2017

Datum objave: 06.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+