Profesor likovne kulture

Ovaj oglas je istekao

OŠ ‘’Ivo Andrić’’ Banja Luka

Profesor likovne kulture

 

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor likovne kulture – 21 čas nastave – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
Da je punoljetan;
Da je radno sposoban;
Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

POTREBNA DOKUMENTA:

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs uz potpisanu prijavu su dužni dostaviti:
– Kratku biografiju sa adresom; kontakt-telefonom i spiskom priložene dokumentacije,
– Ovjerena foto-kopija diplome o zavaršenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla i da li je puno ili nepuno radno vrijeme,
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

– Kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci;
– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne pristupe testiranju ili intervjuu neće se uzeti u razmatranje.
Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave , odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole dana 29.10.2015.godine (četvrtak) u 12,00 časova, o čemu se obavještavaju putem konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu škole: JU OŠ ‘’Ivo Andrić’’ Branka Radičevića br.16, 78000 Banja Luka sa naznakom ‘’ZA KONKURS’‘.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.10.2015

Datum objave: 14.10.2015

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+