Profesor razredne nastave Derventa

Ovaj oglas je istekao

Profesor razredne nastave Derventa

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor razredne nastave 1 izvršilac – radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu ( Sl. Glasnik RS Br: 1/16 ).Prijem radnika izvršiće se i u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijuima prijema u radnika u radni odnos u osnovnoj školi („ Sl.glasnik RS“ Br:102 /14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava i sljedeće :

*da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studiskog programa i stručno
zvanje ili ekvivalent ,odnosno visoku ili višu stručnu spremu

Opšti uslovi koji kadndidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
*da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidadat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
-Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnodsa.

Za upražnjeno radno mjesto, pored navedenih uslova kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentacuji :

*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika
*ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koji se nalaze na toj evidenciji,
*uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu :
JUOsnovna škola „Todor Dokić“Kalenderovci
74413 Kalenderovci- Derventa
sa naznakom – prijava na oglas

-Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

-Testiranje kandidata i intervju obaviće se 20.01.2017. godine u 11 časova u prostorijama škole.

-Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijeave na konkurs.
-Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.01.2017

Datum objave: 11.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+