Profesor razredne nastave ili pedagog

Ovaj oglas je istekao

Profesor razredne nastave ili pedagog

OPIS RADNOG MJESTA

1. Profesor razredne nastave – 1 izvršilac , pripravnik , na određeno radno vrijeme do povratka nastavnika sa bolovanja .
2. Profesor razredne nastave ili pedagog – 3 izvršioca, položen stručni ispit, na mjesto voditelj produženog boravka do kraja nastavnog procesa šk. 2017/2018. God.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Uz prijave na konkurs potrebno je dostaviti ( orginal ili ovjerenu fotokopiju):
1.Uvjerenje o državljanstvu;
2.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
3.Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban ( prilaže samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa);
4.Uvjerenje o neosuđivanosti ( škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa);
5.Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stečeno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
6.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
7.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;
8.Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž;
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca;
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
12.Za radno mjesto pod rednim brojem dva ( 2 ) priložiti Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Mole se kandidati da na Molbi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju u prijavi.
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole. ( JU Osnovna škola „Danilo Borković “ Ulica „Majora Milana Tepića „ br.19 ; 78 400 Gradiška )

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima biće obavljen_u petak 22.09.2017. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama JU Osnovne škole „DANILO BORKOVIĆ“ Gradiška .Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 21.09.2017

Datum objave: 13.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+