Profesor razredne nastave sa iskustvom i položenim stručnim ispitom Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Profesor razredne nastave sa iskustvom i položenim stručnim ispitom Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor razredne nastave sa iskustvom i položenim stručnim ispitom puna norma na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa korištenja prava za rad sa polovinom radnog vremena radi pojačane njege djeteta

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
–da je državljanin RS što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
–da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte.
–da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala , službene dužnosti, trgovine ljudima , zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ( “ Službeni Glasnik RS”, br. 102/14 ) i izmjenama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(Sl.Glasnik RS broj:45/16) te Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“ Službeni Glasnik RS”, br. 77/09, 25/14,76/2015)
Svi dokumenti koje kandidat dostavlja moraju biti ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS “, br. 01/16 ), kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove te je potrebno dostaviti:
-potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom
-dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslovai na osnovu koje se vrši bodovanje, a koja dokumentacija podrazumijeva:

Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji.
Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca ukoliko raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom.
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnogza boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o neosuđivanosti.
Testiranje i intervju sa kandidatima,koji ispunjavaju uslove konkursa,će se obaviti u 16.01.2017.god sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Škole o čemu se obavještavaju putem konkursa i neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na intervju i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Istog dana, 16.01.2017.god. u 09,45 časova komisija će kandidatima saopštiti koji kandidati ispunjavaju uslove konkursa, a koji ne ispunjavaju.

Kriterijumi prijema i bodovanja prilikom utvrđivanja liste kandidata precizirani su u Pravilniku o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(Sl.Glasnik RS broj:102/14) te će se prijem izvršiti u skladu sa predmetnim pravilnikom, Odlukom Ustavnog suda broj: U-83/14 od 24.02.2016.god.(Sl. Glasnik RS broj:18/2016) i izmjenama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(Sl.Glasnik RS broj:45/16)

Konkurs ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu“ Glas Srpske”.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola “ Jovan Dučić ”, Zalužani, Ul.Nenada Kostića br.7, sa naznakom “ Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta”, ili lično Sekretaru škole(navesti za koje se mjesto konkuriše).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.01.2017

Datum objave: 04.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+