Profesor razredne nastave, Voditelj produženog boravka

Ovaj oglas je istekao

Profesor razredne nastave, Voditelj produženog boravka

OPIS RADNOG MJESTA

1.PROFESOR RAZREDNE NASTAVE– 2 izvršioca sa položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme u PO Mravica.
2.PROFESOR RAZREDNE NASTAVE ZA VODITELjA PRODUŽENOG BORAVKA-2 izvršioca sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do završetka nastavnog procesa šk.2017/18. godine, sa punim radnim vremenom.
3.PROFESOR RAZREDNE NASTAVE ZA VODITELjA PRODUŽENOG BORAVKA-1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do završetka nastavnog procesa šk.2017/18. godine, sa pola radnog vremena.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta uz potpisanu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu (’’ Službeni glasnik RS ‘’, broj 1/16.), Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 44/17.) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’’ Službeni glasnik RS ‘’, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15.), a prijem kandidata će se izvršitiu skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 102/14.) i to:
1.uvjerenje o državljanstvu,
2.izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),
3.ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci (kandidati su dužni dostaviti nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
5.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,,
7.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
8.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla),
9.uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se interviju u ponedeljak, 25.09.2017. godine sa početkom u 08.00 časova u prostorijama JU OŠ ‘’Nikola Tesla’’ Prnjavor.
Kandidati se neće posebno pozivati na interviju, a ako se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu škole (Cara Lazara 26, 78430 Prnjavor), u vremenu od 7 do 15 časova.
Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesor_razredne_nastave_-_os_nikola_tesla_prnjavor6/

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 21.09.2017

Datum objave: 13.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+