Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Muzej u Doboju

Ovaj oglas je istekao

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Muzej u Doboju

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), člana
28. stav 6. Zakona o muzejskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 89/08, 57/12 i 18/17), Odluke ministra prosvjete i kulture, broj: 07.032/052-4368/17, od 6.6.2017. godine, i člana 41. Statuta Javne ustanove Muzej u Doboju, od 15.4.2016. godine, ministar prosvjete i kulture raspisuje JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Muzej u Doboju
I
Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Muzej u Doboju.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.
II
U Upravni odbor Javne ustanove Muzej u Doboju ministar prosvjete i kulture Republike Srpske imenovaće tri člana.
Mandat članovima Upravnog odbora traje četiri godine.
Članovi Upravnog odbora ne mogu biti iz reda zaposlenih.
III
Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova,
4. da nisu otpuštani iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od tri
godine prije dana objavljivanja Konkursa,
5. da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
6. da nisu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti,
7. da nisu članovi nekog drugog upravnog odbora, nadzornog odbora ili odbora za reviziju.
IV
Posebni uslovi:
– visoka stručna sprema (VII stepen),
– poznavanje problematike muzejske djelatnosti,
– poznavanje sadržaja i načina rada organa upravljanja,
– dokazani rezultati rada na ranijim poslovima.
V
Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod t. 1. i 2, kao i dokaze o ispunjenosti posebnih uslova. Dokaze
o ispunjenosti opštih uslova pod t. 4, 5, 6. i 7. kandidati su dužni priložiti u formi ovjerene pisane izjave. Dokaz o opštem uslovu navedenom pod tačkom 3.
dužan je pridonijeti izabrani kandidat nakon okončanja postupka imenovanja.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu.
VI
Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 1, sa naznakom: Komisija za
izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Muzej u Doboju.
VII
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnim novinama
“Nezavisne novine”.
Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
VIII
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.06.2017

Datum objave: 14.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+