Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske

Ovaj oglas je istekao

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
41/03), člana 31. stav 2. Zakona o bibliotečkoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/16), Odluke Vlade Republike Srpske o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1098/17, od 4. maja 2017. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 48/17) i Odluke Vlade Republike Srpske o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1099/17, od 4. maja 2017. godine, (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 48/17), Vlada Republike Srpske r a s p i s u j e JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske
I
Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske.
II
Opšti uslovi:
– da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da su stariji od 18 godina,
– da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova,
– da nisu otpuštani iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od tri
godine prije dana objavljivanja Konkursa,
– da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
– da nisu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti,
– da mogu biti članovi samo jednog upravnog, nadzornog odbora ili odbora za reviziju (uz saglasnost Vlade Republike Srpske).
III
Posebni uslovi:
– završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine (240 ECTS bodova) ili ekvivalent odgovarajućeg visokoškolskog obrazovanja,
– najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti kulture,
– poželjno poznavanje savremene tehnike prilagođene slijepim i slabovidim licima.
IV
Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod t. 1. i 2, kao i dokaze o ispunjenosti posebnih uslova.
Dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod t. 4, 5, 6. i 7. kandidati su dužni priložiti u formi ovjerene pisane izjave. Dokaz o opštem uslovu navedenom
pod tačkom 3. dužan je pridonijeti izabrani kandidat nakon okončanja postupka imenovanja.
Dokazi (dokumenti) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu.
V
Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 1, sa naznakom: Komisija
za izbor i imenovanje direktora Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske.
VI
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu
“Nezavisne novine”.
Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
VII
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.06.2017

Datum objave: 07.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+